Neerleggingsformulieren voor boekjaren per 01/01/2016 : volledig, verkort en micro-ondernemingen

Via volgende link kan u de nieuwe neerleggingsformulieren raadplegen. Artikel 15 Wetboek Vennootschappen bepaalt of u groot, klein of een microvennootschap bent. Belangrijk hierbij zijn de consortiums en de verbonden ondernemingen. Ik kom in een apart artikel terug op deze wetgeving. Artikel 15 heeft wel wat om handen, zo kan u voor het wetboek vennootschappen… Lees Meer

Het voordeel van alle aard via de rekening courant AJ2017/Aj2016

Heeft u een rekening-courant in uw nadeel t.t.z. u heeft geld geleend van uw vennootschap of opgebouwd via voordelen alle aard waaronder gebruik bedrijfswagen, bewoning en andere. De rente bedraagt voor Aj2017 bedraagt 9,27 % Heeft u een rekening-courant in uw vennootschap ? Neem contact op met ons op het nummer 03/246.00.70 of stuur ons… Lees Meer

Nieuwe tarieven neerlegging jaarrekening, excuseer, neerleggingsformulier is de nieuwe “naam”

Vanaf heden spreken we niet meer over de neerlegging jaarrekening maar over het ‘NEERLEGGINGSFORMULIER’. De jaarrekening maakt deel uit van het neerleggingsformulier. Goed nieuws hierbij is enerzijds een daling van de neerleggingskosten, anderzijds is het niet zichtbaar of de jaarrekening werd neergelegd via het Staatsblad. Jaarlijks worden er een 400.000 jaarrekeningen neergelegd. De tarieven gaan… Lees Meer

Tax Shelter voor startende ondernemingen : VB : 100.000,00 -> 45.000,00 (!!) belastingvoordeel

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Stel u breng in 100.000,00. U kan, in bepaalde gevallen, tot 45.000,00 (!!) euro belastingen terugkrijgen. Let wel :… Lees Meer

Alle indieningsdata zijn bekend betreffende aangifte in de belastingen

4/05/2017 – FOD Financiën Zoals eerder aangekondigd tijdens, bevestigt de FOD Financiën de indieningsdata van de verschillende aangiften: Aangifte Papieren Elektronisch Via mandataris Personenbelasting 29.06.2017 13.07.2017 26.10.2017 Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen 09.11.2017 07.12.2017 07.12.2017 Vennootschapsbelasting (*) 27.09.2017 — Belasting niet-inwoners – vennootschappen (*) 27.09.2017 — Rechtspersonenbelasting (*) 27.09.2017 — (*) In geval van overmacht… Lees Meer

Hoe groot is de kans dat deze jobs in België zullen verdwijnen.

De studiedienst van ING België onderzocht volgens de Oxford-methode de vervangbaarheid van liefst 426 jobs in België. Elk beroep in ons land werd beoordeeld op basis van drie factoren die een hinderpaal kunnen vormen voor automatisering: creativiteit, sociale intelligentie en niet-routineuze taken. Door het gehalte van die drie factoren in elk beroep te meten, kwamen… Lees Meer

Een extra wapen in grensoverschrijdende conflicten per 2017: het Europees Bankbeslag : de ‘European Account Preservation Order’.

Link : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655 Tot voor kort was het lastig om beslag te leggen op de bankrekeningen van een schuldenaar die worden aangehouden bij een Europese bank in een andere lidstaat. Hierin is verandering in gekomen. De EAPO-procedure kan worden aangewend bij de inning van de meeste geldelijke vorderingen die een grensoverschrijdend karakter hebben. Dat betekent dat… Lees Meer

Voorgestelde wetswijzigingen faillissementswetgeving (ingangsdatum 1/9/2017)

Op 21 april 2017 werd het ontwerp van wet tot modernisering van het insolventierecht ingediend. Het ontwerp is voluit getiteld “Wetsontwerp houdende invoering van het Boek “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het… Lees Meer

Welk btw-tarief is van toepassing op werken in onroerende staat met betrekking tot groendaken en –gevels

Circulaire 2017/C/XX betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op werken in onroerende staat met betrekking tot groendaken en –gevels Deze circulaire bespreekt de toepasselijke btw-tarieven op handelingen met betrekking tot groendaken en –gevels. Ze formaliseert de bestaande administratieve doctrine, zonder deze te wijzigen. 1. OMSCHRIJVING VAN GROENDAKEN EN -GEVELS 1.1. Groendaken Onder groendaken verstaat… Lees Meer

Gratis aanpassing van uw nacebelcodes voor zonnecentra – tot 30/04/2017

Wie nu een zonnecentrum uitbaat, staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven met een NACEBEL-code (9604001) die meer omvat dan enkel de uitbating van een zonnecentrum. Op dit ogenblik vallen ook volgende activiteiten onder deze code namelijk diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor: thalassotherapie kuuroorden Turkse baden sauna’s… Lees Meer

Indieningsdata belastingaangifte onder voorbehoud meegedeeld

Nu de belastingaangifte 2017, aanslagjaar 2016 vorige week in het Belgisch Staatsblad verschenen is, raakt alles in een stroomversnelling. Over een kleine maand, op 25 april 2017, zal de minister van Financien meer uitleg geven over de nieuwe formulieren. Hij zal het onder meer ook hebben over de termijnen. Personenbelasting (PB) TOW Mandataris: donderdag 26… Lees Meer

Europabank goes CODABOX

Beste klanten, Goed nieuws! Europabank heeft een samenwerkingsovereenkomst met CodaBox ondertekend. Daardoor worden onze diensten voortaan beschikbaar voor de klanten bij Europabank. Hebt u al mandaten besteld bij Europabank? Die zullen midden april 2017 rechtstreeks worden opgestuurd naar uw klanten. Indien CodaBox niet instaat voor de verzending per post van deze mandaten naar uw klanten,… Lees Meer