Fiscale kalender 2017

Fiscale kalender (informatief) Jaarcyclus (Niet-exhaustieve lijst op basis van afsluitdatum 31/12) Januari 15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte van de maand december of saldo 4de trim. voorgaand jaar 20 Maandelijkse btw-aangifte en trimestriële btw-aangifte en -betaling (kwartaalaangevers voorschotten te verrekenen) 20 Maandelijkse of trimestriële listing van de intracommunautaire handelingen 20 Maandelijkse of trimestriële aangifte INTRASTAT 31… Lees Meer

Tax Shelter voor startende ondernemingen : VB : 100.000,00 -> 45.000,00 (!!) belastingvoordeel

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Stel u breng in 100.000,00. U kan, in bepaalde gevallen, tot 45.000,00 (!!) euro belastingen terugkrijgen. Let wel :… Lees Meer

Crowdfunding of participatieve financiëring : how & what

Crowdfunding of participatieve financiering is een alternatieve financieringsbron. U kunt er een project mee waarmaken dankzij kleinere bedragen die vele beleggers, particulieren of bedrijven geven in de vorm van een gift of een investering. Neem contact op met ons, of vul onderstaand contactformulier in en wij bekijken en begeleiden  u met de opmaak van uw financieringsvraag. Types financiering Elk… Lees Meer

Herinnering ; Vanaf deze maand is het definitief gedaan met het uitbetalen in de hand in de horeca

Vandaag, 2 februari is het voorgoed uit met het cash uitbetalen van loon . Voortaan zal u dus onherroepelijk gebruik moeten maken van bankstortingen, zowel voor de maandelijkse eindafrekening als voor de voorschotten. En dit voor al uw werknemers, zonder uitzondering. Ook voor studenten. Mocht u het nog niet gedaan hebben, wacht dan niet te… Lees Meer

Aanwerven van derde tot zesde werknemer nog voordeliger vanaf 2017

04/11/2016 Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet een wijziging aan de verminderingsbedragen die een werkgever kan krijgen in het kader van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.  De bedragen voor de aanwerving van een derde tot een zesde werknemer worden verhoogd en gelijkgeschakeld.  Deze nieuwe bedragen zouden van toepassing zijn op aanwervingen vanaf 1 januari 2017. Welke… Lees Meer

Deeleconomie – Het plaatje is rond

25/01/2017 Het Belgisch Staatsblad publiceert twee Koninklijke besluiten[1] met de praktische modaliteiten voor het fiscaal gunstregime in het kader van de deeleconomie. Dit gunstregime werd reeds officieel op 1 juli 2016, maar het was nog wachten op de uitvoeringsbesluiten voor de operationalisering ervan. Ter herinnering – De “deel” wat? Binnen de deeleconomie consumeren, produceren en… Lees Meer

Nieuw statuut voor crowdfundingplatformen

Op 1 februari 2017 worden nieuwe regels van kracht voor crowdfundingplatformen. Dergelijke platformen die investeringen in een onderneming mogelijk maken, moeten een vergunning aanvragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze moeten zich ook houden aan bepaalde gedragsregels. De nieuwe wet werd in december 2016 goedgekeurd en heeft enkel betrekking op platformen… Lees Meer

Voordelen van alle aard – Herkwalificatie van huurinkomsten op 1 januari 2017

18/01/2017 De belastingadministratie publiceerde een circulaire over de berekening van het voordeel van alle aard huisvesting en van de herkwalificatie van de huurinkomsten als loon wanneer die voordelen in de loop van het kalenderjaar werden verkregen. Vanaf 1 januari 2017 zal die berekening worden uitgevoerd naar verhouding van het aantal dagen dat de woning werd… Lees Meer

Het geregistreerd kassasysteem (Witte kassa) !!! Boete voor wie geen witte kassa heeft !!!

Beste klant, Wij sturen aan al onze klanten deze mail. Mogelijk heeft u een kennis, familielid, … Zo kan u ook hen informeren over de aankomende boetes. Horecazaken die geen witte kassa hebben, moeten een boete betalen. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Er bestonden al boetes, maar alleen voor wie het systeem niet correct… Lees Meer

Update : aangaande uw loonfiche 281.20, 281,45  en andere indien van toepassing over inkomsten jaar 2017 (AJ2018)

Beste klant, relatie, Vanaf 7 februari 2017 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2016 indienen via Belcotax-on-web . Uiteraard doen wij dit voor u. Vooraleer deze nodige fiches in te sturen, sturen wij u een concept per mail ter nazicht aan u door. Indieningstermijnen voor de fiches en attesten: fiches 281.10 tot 281.30: voor 1 maart 2017 attesten 281.71… Lees Meer

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af.

Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van btw-regelgeving en –administratie en zal nu worden uitgevoerd. Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er… Lees Meer

Aanslagbiljet personenbelasting in een nieuw jasje

Heeft u uw aanslagbiljet nog niet ontvangen? Geen paniek, u gaat het ten laatste op 30 juni 2017 ontvangen. De belastingadministratie heeft uw aanslagbiljet in een nieuw jasje hebben gestoken : Het vernieuwde aanslagbiljet Het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen verandert uiteraard niet, maar de vorm en stijl hebben we wél aangepast. Zo oogt alles voortaan… Lees Meer

Werkgevers in betaalmoeilijkheden : RSZ-schulden

Werkgevers die uitzonderlijk in betaalmoeilijkheden komen, kunnen op vlotte wijze genieten van een uitstel van betaling van de bijdragen, zonder toepassing van de bijdrageopslagen en verwijlintresten. Hiervoor is vereist dat alle vooraf vervallen bijdragen betaald zijn. Ondernemingen die gedurende meerdere opeenvolgende kwartalen met betaalmoeilijkheden geconfronteerd worden kunnen, op individuele basis, een spreiding van betaling over… Lees Meer