Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd.

Deze forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het nieuwe bedrag €0,3653 per kilometer (Zie omzendbrief nr. 673 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BS 27.06.2019)).

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan door de werkgevers een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Ook een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk, daarvoor ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer.

omzendbrief : Kilometer NL