Student-zelfstandigen genieten voortaan dezelfde (para)fiscale voorwaarden als jobstudenten. Ze betalen geen sociale bijdragen, op voorwaarde dat hun netto belastbaar inkomen lager ligt dan 6.648,13 euro. Tot aan 13.296,25 euro betalen ze een verminderde bijdrage van 20,5% of 21% (zie kader) op het verschil. Met andere woorden: het totale inkomen van dat jaar min 6.648,13. Gaan ze boven de grens van 13.296,25 euro, dan betalen ze dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.
20,5% of 21%?
Het percentage voor de berekening van sociale bijdragen kan in 2017 nog variëren. Dit jaar geldt 20,5% voor starters (eerste jaar) en 21% vanaf het tweede jaar. Vanaf 2018 wordt het percentage voor zowel starters als gevestigde zelfstandigen gelijkgesteld op 20,5%.
Opgelet: zonder melding van geraamd inkomen betalen student-zelfstandigen een forfaitaire voorlopige bijdrage van 77,69 euro gedurende de opstartfase (de eerste drie volledige jaren).
Wat zijn de voorwaarden?
In principe komen alle studenten tussen 18 en 25 jaar oud in aanmerking. Starten als student-zelfstandige kan vanaf het kwartaal waarin je 18 wordt tot en met het derde kwartaal van het jaar waarin je 25 wordt.
Student-zelfstandigen moeten ingeschreven zijn aan een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week. Het beoogde diploma moet erkend zijn door de bevoegde overheden. Aanvragers moeten een bewijs van inschrijving bezorgen aan hun sociaal verzekeringsfonds.
De studenten moeten bij hun sociaal verzekeringsfonds ook een verklaring indienen om te bevestigen dat ze regelmatig lessen volgen. Doen ze dat niet, dan dreigen ze het statuut van student-zelfstandige te verliezen.
De studenten moeten een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder gezagsverhouding met een werkgever – of dat althans van plan zijn.
Hoe en wanneer loopt het statuut af?
Elke student-zelfstandige zal in het jaar dat hij 25 jaar wordt ten laste blijven tot het einde van het derde kwartaal. Pas vanaf het vierde kwartaal wordt het statuut gewijzigd naar dat van hoofdberoep. Ook als de student afstudeert voor zijn 25ste verjaardag, gebeurt de wijziging pas in het vierde kwartaal.
Opgelet: als de student zijn studies vroegtijdig stopzet, wijzigt het statuut wél in het kwartaal van de stopzetting.
Wat gebeurt er met het recht op kinderbijslag?
Hier gelden twee mogelijkheden:
Met een netto belastbaar jaarinkomen lager dan 6.648,13 euro blijft het recht op kinderbijslag hoe dan ook behouden.
Ligt het jaarinkomen hoger dan 6.648,13 euro, dan moet de student op eer verklaren dat hij niet meer dan 240 uren per kwartaal werkt om het recht op kinderbijslag te behouden. Die verklaring moet elk jaar hernieuwd worden.
Opgelet: tijdens de zomervakantie (de periode tussen twee studiejaren) geldt geen beperking en mag de student meer dan 240 uur werken. Maar: voor de zomervakantie na het afronden van de studie geldt de 240-urennorm wél weer.