De schreeuw om administratieve vereenvoudiging is een rode draad die terugkomt op elk niveau in de sector van de accountants. Dat blijkt uit een enquête van ITAA.

ITAA is het Institute for Tax Advisors and Accountants dat ongeveer 15.000 economische beroepsbeoefenaars vertegenwoordigt.

Accountants klagen vooral over de complexe en steeds wisselende regelgeving. Daarnaast zien ze problemen rond de digitalisering veroorzaakt door niet standvastige overheidsplatformen. Ook de zoektocht naar ervaren professionals is een bezorgdheid bij de kantoren.

“De schreeuw om administratieve vereenvoudiging is een rode draad die terugkomt op elk niveau van de enquête”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, “We juichen toe dat dit punt is opgenomen in de verschillende regeerakkoorden, en staan als experten klaar om de beleidsmakers hierbij te helpen.”

  • Met stip op nummer 1 worden de complexiteit van het UBO register en de witwaswetgeving aangeduid als belangrijkste stoorzender.
  • Alhoewel digitalisering slecht in één vierde van de gevallen als last wordt aangeduid namen vele respondenten de moeite om toe te lichten dat het frequent falen van diverse overheidsplatformen en de steeds te laat meegedeelde bijkomende uitsteltermijnen een onnodige werkdruk met zich meebrengen.

Schaarste bij het aanbod van accountants

Bijna de helft van de 65% respondenten die met personeel werkt heeft openstaande vacatures. Nog eens 20% verwacht binnenkort vacatures en in een derde van de gevallen binnen de 6 maanden. De overige binnen het jaar.

De gezochte profielen zijn voor bijna 70% ervaren professionals gevolgd door 17% schoolverlaters. Slechts 2% zoekt specifiek naar IT profielen.

Oorzaken van die schaarste

Maar liefst 80% heeft problemen met het invullen van de vacatures en duiden hierbij, naast de schaarste in de markt, als voornaamste oorzaken aan: het weinig aantrekkelijke imago van het beroep, het niet gekend zijn van de mogelijkheden binnen deze carrière alsook het lage aantal afgestudeerden.

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.