Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan.

Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten. Dat vormt echter een zware last voor de bedrijven, die er voortdurend op moeten letten dat ze alle attesten ontvangen, ondertekend en aan de juiste facturen als bewijsstuk toegevoegd.

Het verbaast de Open Vld dat er geen standaardformulier voor het attest bestaat. De partij stelt voor om het attest te vervangen door een verklaring op de factuur. Met die verklaring zou worden bevestigd dat aan de voorwaarden voor een lager btw-tarief is voldaan.

Om de aannemer te ontlasten van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief, zou de bouwheer een termijn van twee maanden krijgen om het tarief te betwist

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/0983/55K0983001.pdf (download wetsvoorstel)

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.