Roetfilterpremie

Laatste revisiedatum 01 feb ’16

Ook voor bedrijfsvoertuigen geldt dat wanneer een half-open roetfilter wordt geplaatst op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen, een subsidie tot €600 kan bekomen worden van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie-LNE).
Dieselvoertuigen stoten schadelijke fijn stofdeeltjes uit, veel meer dan bij de brandstof benzine of lpg. Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen neemt de luchtverontreiniging door verkeer af. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot. Door het plaatsen van een roetfilter op een dieselvoertuig draagt u bij tot minder fijn stof en levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van uw omgeving.

Wie komt in aanmerking

Deze premie geldt voor alle voertuigen, ook bedrijfsvoertuigen, op voorwaarde dat het voertuig behoort tot milieuklasse “Euro 3” of “Euro 4”, met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010.

Omvang steun

Alle kosten voor inbouw – conform de voorwaarden – van een half-open roetfilter in een dieselvoertuig worden voor 100 % terugbetaald tot een maximumbedrag van €600. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht.

Zo heeft u mogelijk uitstel tot 2020 en de mogelijkheid voor zowel uw personenwagen en/of bedrijfsvoertuigen Antwerpen te bezoeken zonder boetes…

Contact Informatie

Premie voor roetfilter
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1030 Brussel
T 02 553 11 20
F 02 553 11 45
info@lne.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.

 
bron Vlaio