Interview minister van Financiën Alexander De Croo over e-Invoicing (UBL)

Minister van Financiën Alexander De Croo heeft het in deze video over het belang van e-Invoicing en waarom het in België maar niet wil lukken. “Slechts 5 procent van alle facturen in ons land wordt digitaal verstuurd. Misschien moet de overheid de bedrijven maar met de rug tegen de muur zetten, zoals dat ook in andere landen, bijvoorbeeld Italië, is gebeurd.”

#IAB #ITAA #BTW #TVA #BIBF #IEC #UBL #VAT #legal #tax #digitalisation #UBL

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

INTERVAT : Een nieuwe versie van Intervat is beschikbaar

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

AFSCHAFFING VAN HET ATTEST VOOR VERLAAGDE BTW

AFSCHAFFING VAN HET ATTEST VOOR VERLAAGDE BTW

Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan.

Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten. Dat vormt echter een zware last voor de bedrijven, die er voortdurend op moeten letten dat ze alle attesten ontvangen, ondertekend en aan de juiste facturen als bewijsstuk toegevoegd.

Het verbaast de Open Vld dat er geen standaardformulier voor het attest bestaat. De partij stelt voor om het attest te vervangen door een verklaring op de factuur. Met die verklaring zou worden bevestigd dat aan de voorwaarden voor een lager btw-tarief is voldaan.

Om de aannemer te ontlasten van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief, zou de bouwheer een termijn van twee maanden krijgen om het tarief te betwist

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/0983/55K0983001.pdf (download wetsvoorstel)

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Fiches 281.xx kunnen ingediend worden (AJ 2020)

Indieningstermijnen voor de fiches en attesten ?

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiche 281.63: ten laatste op 1 maart 2020
  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.00, 281.79, 281.84, 281.87 en 281.88: ten laatste op 31 maart 2020
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2020
  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2020

https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/bow-en-validatie-module-2019-…/6783?lng=nl

Bescherm je intellectuele eigendom.

Bescherm je intellectuele eigendom.

Wij kunnen u bijstaan. Zowel bij de bescherming als het zeer fiscaal interessante regelgeving omtrent innovatieaftrek (vrijstelling van 80% !! van de omzet) Contacteer ons : +32 (0)483/43.23.22.

  • Welke beschermingsopties zijn er?
  • Subsidies en fiscale voordelen

Het patentboekje

HOOFDSTUK 1

Vanzelfsprekend wil je je eigen creaties en vindingen zo goed mogelijk beschermen. Je wil tenslotte geld verdienen aan je investeringen. Maar wat kan je allemaal beschermen, waar en onder welke voorwaarden kan dat? Hoofdstuk 1 van Ons patent boekje – Koken: de ingrediënten geeft je een helder en inzichtelijk overzicht. Intellectuele eigendom for dummies: start hier!

 Ons patentboekje – Hoofdstuk 1.Vanzelfsprekend wil je je eigen creaties en vindingen zo goed mogelijk beschermen. Hier krijg je een helder en inzichtelijk overzicht. Lees meer

HOOFDSTUK 2

Wist je dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten gratis zijn? Wil je weten waarom je maar beter zelf eens op zoek gaat in  merk-  en octrooidatabanken voor je op de markt komt? De info die je hier vindt, sluit prima aan bij de workshops zoeken in gratis online octrooidatabanken die VLAIO aanbiedt. Geïnteresseerd in de (financiële) voordelen van een octrooi? Dan verdient hoofdstuk 2 van Ons patent boekje – Koken kost geld jouw aandacht.

Want ook voor kmo’s als de jouwe kan de bescherming van jouw intellectuele eigendom erg nuttig zijn. Het kan je geld opbrengen en/of heel wat kosten besparen. Je kan er fiscaal voordeel uithalen en vroegtijdig opportuniteiten, marktbedreigingen of nieuwe concurrenten mee ontdekken.

Ons patentboekje – hoofdstuk 2. Wist je dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten gratis zijn? Geïnteresseerd in de (financiële) voordelen van een octrooi?Lees meer

HOOFDSTUK 3

De beste beschermingsmix van jouw intellectuele eigendom bereid je door de juiste ingrediënten te kiezen en er slimme combinaties mee te maken. Ook timing en dosering spelen een cruciale rol. Dat alles leer je in hoofdstuk 3 van Ons patent boekje – Koken: de bereiding. 

Daar bekijken we of je wel een octrooi, merk of model nodig hebt en hoe je dat best aanpakt, er zijn immers praktische en strategische overwegingen waar je even bij moet stilstaan. Als je strategisch wil (leren) nadenken over je intellectuele rechten, ben je hier aan het juiste adres.

Ons patentboekje – hoofdstuk 3. Als je strategisch wil (leren) nadenken over je intellectuele rechten, ben je hier aan het juiste adres.Lees meer

HOOFDSTUK 4

Los van de bescherming van jouw intellectuele rechten is het vaak ook aan te raden om het bestaan zelf van je eigen idee, ontwerp of uitvinding enz. of die van je werknemers of partners te documenteren en vast te leggen. Bij wie kan je ervoor terecht? Hoe pak je het aan? 

In hoofdstuk 4 van Ons patent boekje – Vastgekookt lees je alles over het hoe en het wat van de vaste dagtekening via het i-DEPOT, de notaris, het registratiekantoor, de gerechtsdeurwaarder, ESCROW (voor software), een aan jezelf gerichte aangetekende brief en beheersvennootschappen, en de voor-en nadelen van deze verschillende systemen.

Ons patentboekje – hoofdstuk 4. Hoe leg je het bestaan zelf van je eigen idee, ontwerp of uitvinding enz. of die van je werknemers of partners vast en bij wie kan je terecht?Lees meer

HOOFDSTUK 5

Ondernemen doe je vaak niet alleen. Om tot een geslaagd resultaat te komen werk je als kmo intensief samen met partners, leveranciers, onderzoeksorganisaties, …. Maar hoe zit het in zulke samenwerkingsverbanden precies met de intellectuele eigendom? Wat kan je doen? Waar moet je op letten? Hoe stel je een goede samenwerkingsovereenkomst op en wat is er bijzonder aan de samenwerkingsafspraken tussen ondernemingen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties?

Dat alles leer je in hoofdstuk 5 van Ons patent boekje – Samen koken.

Ons patentboekje – hoofdstuk 5. Maar hoe zit het precies met de intellectuele eigendom als je intensief samenwerkt met partners, leveranciers, onderzoeksorganisaties,… ?Lees meer

HOOFDSTUK 6

Stel: je wil een product of vinding van iemand anders op de markt brengen. Omdat het nauw aansluit bij wat je al aanbiedt of omdat je de markt ervoor goed kent. Of omgekeerd, iemand is ervan overtuigd dat hij jouw oplossing goed aan de man of vrouw kan brengen. Wat moet je dan?

In hoofdstuk 6 van Ons patent boekje – Kant-en-klare bereidingen geven we je een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, o.m. ook bij het licentiëren van octrooien. Waar schuilen er gevaren, waar moet je op letten bij het verwerven van de intellectuele eigendom van iemand anders? En wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

Ons patentboekje – hoofdstuk 6. Een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, o.m. ook bij het licentiëren van octrooien.Lees meer

HOOFDSTUK 7

Jij investeert in innovatie, maar wil dat automatisch ook zeggen dat jij alle rechten in handen hebt? Hoe zit het met je personeelsleden? Wat met leveranciers, onderaannemers of de partners die bij jou project betrokken zijn?

In hoofdstuk 7 van Ons patent boekje – Mee-eters bekijken we hoe je jouw rechten het best vrijwaart. Daarnaast duiken we ook in de problematiek van de namaak: wat als jouw producten nagemaakt worden? En wat als jij van namaak zou beticht worden?

Ons patentboekje – hoofdstuk 7. Hoe vrijwaar je jouw rechten het best? Daarnaast duiken we ook in de problematiek van de namaak.Lees meer

HOOFDSTUK 8

In hoofdstuk 8 van Ons patent boekje – Keukengeheimen & onthullingen, gaan we nog wat dieper in op het spanningsveld tussen het zo snel mogelijk tonen van jouw nieuwe oplossing (op beurzen, aan potentiële klanten) en het bewaren en bewaken van je geheim.

Verhullen of onthullen, that’s the question. Wanneer doe je wat het best? Wat is de waarde van een geheimhoudingsovereenkomst en hoe ziet een goed model van geheimhoudingsovereenkomst eruit?

Ons patentboekje – hoofdstuk 8. Wat is de waarde van een geheimhoudingsovereenkomst en hoe ziet een goed model van geheimhoudingsovereenkomst eruit?Lees meer

HOOFDSTUK 9

Hoofdstuk 9 van Ons patent boekje – Hulpkoks leert je dat je er niet alleen voor staat. Dat zowel de overheid als de privésector – vaak gratis, soms betalend – informatie respectievelijk uitgebreide ondersteuning aanbieden. Wie kan je waarvoor best inschakelen en hoe kan je hen snel bereiken? De belangrijkste spelers vind je hier op een rijtje.

Ons patentboekje – hoofdstuk 9. Zowel de overheid als de privésector bieden – vaak gratis, soms betalend – informatie respectievelijk uitgebreide ondersteuning aan. Ontdek het hier.Lees meer

HOOFDSTUK 10

De wondere wereld van octrooien en intellectuele eigendom bevat wel wat symbolen en vakjargon. Hoofdstuk 10 van Ons patent boekje – Keukenlatijn wijst je d.m.v. een verklarende begrippenlijst de weg en zorgt ervoor dat je je niet meer onder tafel laat praten.

Ons patentboekje – hoofdstuk 10. Een verklarende begrippenlijst de weg en zorgt ervoor dat je je niet meer onder tafel laat praten.Lees meer

#ITAA #IAB #IEC #subsidie #fiscotax