Na reacties van verschillende leden heeft het ITAA contact opgenomen met het kabinet van de Minister van Financiën alsook met de FOD Financiën over Biztax.

Door het naderen van de deadlines zijn hun servers momenteel overbelast, waardoor er helaas technische problemen ontstaan.

We hebben een bijkomend uitstel kunnen bekomen tot maandag 14 oktober middernacht.

We willen al onze leden bedanken voor de heldere communicatie.

Dit heeft ons toegelaten de situatie goed in te schatten, ons verzoek te staven en kort op de bal te spelen.