In maart van dit jaar besliste de Vlaamse regering om heel wat beroepsbekwaamheden af te schaffen. Nu elimineert de Vlaamse regering ook de basiskennis over het bedrijfsbeheer.
Vanaf september 2019
Eerder gaf Vlaams minister van Economie Philippe Muyters aan met de afschaffing van de basiskennis over het bedrijfsbeheer te wachten tot in de loop van 2018. Dit voorontwerp van decreet wordt nu eerst voorgelegd aan de SERV die haar advies hierover zal geven. De bevoegde minister zal het overleg opstarten met de betrokken stakeholders binnen het economische en het onderwijsveld, om een visie, strategie en plan van aanpak uit te werken over ondernemersvaardigheden. De vooropgezette aanvangsdatum is september 2019. Hij hoopt hiermee de drempel tot ondernemen te verlagen en zo meer (jonge) starters te stimuleren.
Opheffing vestigingsreglementering voor bepaalde beroepen
De tweede beslissing die de Vlaamse regering vorige vrijdag in dit kader nam, na advies van de Raad van State, was de definitieve opheffing van de koninklijke besluiten over een groot aantal beroepsbekwaamheden. Dit betekent dat de vestigingsreglementering voor volgende beroepen afgeschaft wordt: slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur of traiteur-banketaannemer; brood- en banketbakker; kapper; schoonheidsspecialist; masseur; voetverzorging; opticien; dentaaltechnicus; begrafenisondernemer; beenhouwer-spekslager en de uitoefening van zelfstandige activiteiten rond fietsen en motorvoertuigen. Dit is een logisch gevolg van de eerste stappen die begin dit jaar genomen werden. Deze opheffing gaat begin 2018 in.
De oorspronkelijke aanleiding voor deze evaluatie van de vestigingswetgeving was een richtlijn die Europa oplegde om het vrij verkeer van ondernemingen binnen de EU makkelijker te maken.
Enkel in Vlaanderen
Hoe de andere regio’s in België met de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer zullen omgaan is ons nog niet bekend. Een verschillende wetgeving per gewest maakt het wel erg ingewikkeld voor de Belgische ondernemers. Bovendien bestaat het risico van “shopping”, namelijk het feit dat ondernemers zich in een andere regio zouden vestigen waar ze het attest bedrijfsbeheer niet nodig hebben. We vernamen wel al dat de gewesten van plan zouden zijn om – naast hun eigen wetgeving – onderling een samenwerkingsakkoord op te stellen, o.a. om het shoppinggedrag te minimaliseren.
Wij volgen dit thema uiteraard op de voet en informeren u over alle verdere ontwikkelingen.
 
bron : Acerta