Btw-aftrek ook bij niet-conforme factuur
Het Europees Hof van Justitie heeft zich twee maal zeer positief uitgesproken over de problematiek van de uitoefening van het recht op aftrek van btw en de formele voorwaarden. In twee arresten op 15 september 2016 laat het Hof van Justitie toe dat het recht op aftrek van btw wordt uitgeoefend, zelfs al beschikt de btw-belastingplichtge niet over een 100% conforme factuur (H.v.J. 15 september 2016, C-516, 14 Barlis en C-518/14 Senatex). Dit is een heel belangrijke evolutie voor de praktijk.

Belang voor dagelijkse praktijk

Het Hof van Justitie wijkt hiermee opvallend af van haar voorgaande uitspraken over de conformiteit van de factuur. We onthouden twee boodschappen.Eén, een factuur is nog steeds vereist. Maar het Barlis-arrest leert ons dat de btw-plichtige aan de hand van andere aanvullende documenten kan aantonen dat is voldaan aan de materiële voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek.
Twee, een btw-plichtige die een onvolledige factuur ontvangt, vraagt hij best aan zijn leverancier een creditnota en een nieuwe factuur. Wie dat niet doet kan de gedane btw-aftrek op niet-conforme ontvangen facturen verdedigen met het Senatex-arrest op voorwaarde dat foutieve vermeldingen later hersteld worden met een document dat de oorspronkelijke factuur aanvult of corrigeert.