BTW-update : bouw
Het uitbreiden of vergroten van een woning van minstens 10 jaar oud kan tegen 6% btw-tarief als het gebouw na de werken hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Bij de uitbreiding of vergroting van een woning moeten er twee bijkomende voorwaarden vervuld zijn voor de toepassing van het 6%-btw-tarief.
Voorwaarde 1:  de oppervlakteregel: het bestaande gedeelte moet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte na de verbouwing.
Voorwaarde 2: het bijgebouwde deel moet het oude gedeelte aanvullen en moet er samen één geheel mee vormen (Btw-beslissing E.T. 106.933 van 01.09.1994 en parl. vr. nr. 1117, Leterme, 09.10.2002) .
Tot nu toe weigerde de btw-administratie het verlaagd btw-tarief van 6% bij de verbouwing van één woning naar twee afzonderlijke appartementen, zonder rechtstreekse doorgang naar elkaar. Zij vond dat dit twee afzonderlijke wooneenheden zijn, dat het oude en het nieuwe deel elkaar niet aanvullen en dus geen geheel vormen.
Maar de Minister van Financiën laat het 6% btw-tarief toch toe. Bij het ombouwen van één woning tot twee afzonderlijke appartementen zijn er ook altijd gemeenschappelijke delen, aldus de minister. Die twee appartementen vormen in die zin dus samen ook één geheel zodat het verlaagd btw-tarief van 6% ook dan toegepast kan worden.
Bron: parl. vraag nr. 1481, Van de Velde, 10 maart 2017