Zoals u wellicht wel weet werden de BTW voorschotten afgeschaft met ingang van 01/04/2017 : Het KB van 16-02-2017 werd op 23-02-2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Echter het gevolg dat we vandaag de dag merken (helaas) is dat de btw administratie onmiddellijk bijzondere rekening opmaakt op de laatste dag van de maand/kwartaal waarin de btw verschuldigd werd. Ik haal even ter verduidelijking aan met een voorbeeld :
btw saldo te betalen op datum van 20/01/2017 – gaande over het 4e kwartaal 2016 (zijnde de maanden oktober/november/december 2016). BTW-plichtige betaalt pas op 2/2/2017 zijn btw saldo. Helaas zal hij een boete van 15% krijgen wegens opmaak van een bijzondere rekening op datum van 31/01/2017 (!!).
U merkt dus onmiddellijk betalen is de boodschap. Waar er vroeger een zekere tolerantie was m.b.t. de betaling van de verschuldigde btw met voorafgaandelijk schrijven en een regularisatieperiode (tot de 23e voor de kenners) merken we nu de onverbiddelijkheid van de Belgische btw administratie.
U kan bezwaar indienen tegen deze btw boete/verhoging doch een vraag om inlichtingen hierover leert mij volgende antwoord : “de beslissing in een dossier waarvoor bezwaar werd ingediend kan 6 maanden vergen, door het grote aantal verzoekschriften. ”