Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

PERSMEDEDELING

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

Brussel, 3 april 2020 – Op nauwelijks twee dagen kreeg het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants) al bijna 400 reacties op de vraag aan haar leden of de aanvraag van de hinderpremie via de VLAIO online tool problematisch is. Dit bevestigt dat de online tool te complex is voor een grote groep kwetsbare zelfstandigen. Uit de korte bevraging blijkt dat meer dan 10.000 ondernemingen vragende partij zijn om dit aan hun accountant te vragen. Maar die kan hen niet of moeilijk helpen omdat de zelfstandige hiervoor een volmacht moet geven via… de online tool. “Dit is Kafka”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, “Wij roepen minister Crevits op om accountants toe te laten om via hun eigen e-ID de premies voor hun cliënt aan te vragen. Enkel op die manier kan elke zelfstandige op de juiste manier professioneel ondersteund worden in deze moeilijke tijden.”

Bij het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants, dat alle accountants verenigt), stroomden de mails binnen met klachten over de VLAIO online tool om de Corona hinderpremie aan te vragen. Vandaar dat het ITAA een algemene bevraging deed bij haar leden. “Deze bevestigt dat, alhoewel men de online tool zo laagdrempelig mogelijk wou maken, deze te complex is voor veel kleine zelfstandigen”, aldus Van Coile, “Een mooi voorbeeld is dat van de schoenmaker, die met moeite heeft geleerd om een email te lezen. Maar die wel één van de laatste beste schoenmakers is van de streek. Veel kleine zelfstandigen bezitten ook nog geen e-ID kaartlezer. Deze zelfstandigen mogen niet in de steek gelaten worden, integendeel, zij hebben juist extra ondersteuning nodig om de coronacrisis te overleven.”

Zelfstandigen kunnen wel volmacht geven aan hun accountant om voor hen de hinderpremie aan te vragen, maar moeten dit zelf doen – via de online tool. “In de praktijk bellen zij naar hun accountant die, om hen te kunnen helpen, vaak naar de cliënt zelf toegaat om de hinderpremie aan te vragen.

Ook al worden de social distance regels strikt toegepast, het is duidelijk dat dit een verre van ideale situatie is”, aldus Van Coile, “Deze problematiek stelt zich enkel in Vlaanderen, in Wallonië en Brussel gaat de aanvraag door de accountant wel vlot.”

“Onze leden mogen wettelijk maar een opdracht aanvaarden als ze een door de cliënt ondertekende overeenkomst hebben. Een bijkomende online volmacht vragen is dus onnodige administratieve rompslomp die extra onwelkom is in deze tijden”, legt Van Coile uit, “Wij roepen minister Crevits

dan ook op om de kleine zelfstandigen en ondernemers niet in de steek te laten en toe te laten dat onze leden de hinderpremie en de compensatiepremie met hun eigen e-ID kunnen aanvragen voor hun cliënten.”

Enkele getuigenissen uit de praktijk

  “Veel ondernemingen die moeten sluiten (horeca, kappers) zijn niet direct IT- professionals, sommigen kennen niet eens pincode ID-kaart. Gevolg : na 3 pogingen is kaart geblokkeerd en gemeentehuis is quasi niet open.”
  “Ik heb zelfs een klant waarvan ik weet waarvan dat ze in het ziekenhuis ligt met covid-19 (evenals haar man). Ik kan ze niet bereiken en had de hinderpremie voor hun willen aanvragen. Dit lukt dus op geen enkele manier!! Wraakroepend!!!!!!!!!!”
  “Dus ofwel heeft mijn schoenmaker een probleem om zelf de Corona Hinderpremie te vragen of dezelfde problematiek stelt zich voor hem om mij volmacht te geven. De drempel blijft te hoog! Als hij een bestelling moet doen (b.v. maaltijdcheques) komt hij met zijn laptop tot bij ons om de bestelling voor hem te laten uitvoeren. Hij heeft met moeite geleerd hoe een mail te lezen. Zo zijn er duizenden en natuurlijk, tegenwoordig, zijn ze de meest kwetsbaren. Hij is een van de laatste goede schoenmakers van de streek, misschien niet meer voor lang…als zijn accountant hem niet kan helpen.”
   “Merk op: het schrijnende is dat deze [ ]% helaas grotendeels bestaat uit klanten die het hardst getroffen worden door de crisis (zelfstandigen en kleine ondernemingen). Dit zijn ondernemingen die niet over de vaardigheden of online tools beschikken om
deze premie aan te vragen. Het zijn helaas net deze ondernemingen die vaak slechts een beperkte financiële buffer hebben. Het percentage vertelt dus helaas slechts een deel van het verhaal.”
  “Ze moeten dan naar ons kantoor komen en we helpen hen hiermee.. het gaat meestal over 50+ers.. (die tevens ook een risicogroep zijn). Voorlopig hebben we voorzien om bij ons op kantoor een permanentie te houden voor de aanvragen hinderpremie.. We hadden zelf liever dat we dit op afstand konden doen en niet onnodig de mensen ontvangen bij ons op kantoor.. zeker niet uit de risicogroep..”
  “Volgende procedure hebben wij gevolgd (nagenoeg alle dossiers zijn nu ingediend, maar inderdaad de administratieve vereenvoudiging is in België nog zéér ver weg … wij hebben daar dus aanzienlijk wat tijd ingestopt die we eigenlijk ook niet kunnen factureren aangezien de klanten die dergelijke hinderpremies aanvragen het al moeilijk genoeg hebben, m.a.w. te beschouwen als een “gratis” service naar onze klanten toe):   Deponeer ID-kaart en pincode in onze brievenbus.Wij desinfecteren de ID-kaart en geven dan alles in via VLAIO-website.Vervolgens desinfectatie van de kaart die we vervolgens in een omslag steken om ze dan ’s avond aan de klant terug te bezorgen (dus wij doen dagelijks een ronde om de ID-kaarten terug in de brievenbus van de klant te stoppen) (op zich kan nog discussie rijzen of dit al dan niet een nodige verplaatsing is?!).Vervolgens SMS bericht naar de klant om mee te delen dat de ID-kaart terug in zijn brievenbus zit.”

Over ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants

De voornaamste taken van het Instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming …).

Het ITAA zal ongeveer 16.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen

tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99 % van alle ondernemingen in België vertegenwoordigen.

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend. De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen.

Perscontact Patrick De Bleser pdb@5tcom.eu 0476 395 465

COVID-19: WELKE MAATREGELEN KUNT U NEMEN?

COVID-19: WELKE MAATREGELEN KUNT U NEMEN?

Eddy Eerdekens

Expert Hilde Vanacker, Verantwoordelijke Discipline Arbeidsgeneeskunde

HOE KUNNEN BEDRIJVEN ZICH VOORBEREIDEN?

Paniek over het nieuwe coronavirus is op dit moment in België niet nodig. Ons land beschikt immers over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval van COVID-19 en over de capaciteit om snel de diagnose te stellen. De overheid volgt de evolutie op de voet op. De kans dat er meer patiënten met COVID-19 in België zullen voorkomen, neemt toe. Bedrijven bereiden zich best hierop voor.

COVID-19

Alle delen van de samenleving – ook bedrijven en werkgevers – spelen namelijk een rol om de verspreiding van deze ziekte te stoppen. De World Health Organisation (WHO) publiceerde richtlijnen met enkele voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van infectieziekten, zoals het coronavirus en de seizoensgriep te voorkomen. Deze richtlijnen worden nu door de overheid vertaald naar onze situatie.

ENKELE GEMAKKELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN OM INFECTIES TE VERMIJDEN

Op de werkplekken kunt u enkele eenvoudige, goedkope voorzorgsmaatregelen nemen om de overdracht van virussen zoals het coronavirus en de seizoensgriep te voorkomen:

 • Zorg ervoor dat de werkplekken schoon en hygiënisch zijn. Zo moeten bureaus, tafels, toetsenborden, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlaktes regelmatig schoongemaakt worden met desinfectiemiddel.
 • Roep op om de handen regelmatig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met handalcohol. Hiervoor kunt u onze affiche over correcte handhygiëne gebruiken (zie downloads).
 • Promoot goede hoest- en nieshygiëne:
  • Nies of hoest in een zakdoek en gooi hem daarna weg in een vuilbak met deksel.
  • Hebt u geen zakdoek? Nies dan tegen de arm en niet in de handen.
  • Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.

Ook een affiche over hoest- en nieshygiëne is beschikbaar (zie downloads).

 • Zijn uw werknemers ziek? Dan moeten ze thuis blijven, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen. Contact met verzwakte mensen moet zo veel mogelijk vermeden worden.
 • Mondmaskers dragen op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde. Een voorraad mondmaskers aankopen door bedrijven wordt evenmin aangeraden. Laat de beschikbare voorraden voor de ziekenhuizen of zorgverleners, die ze in dit griepseizoen goed kunnen gebruiken.

WELKE ORGANISATORISCHE MAATREGELEN KUNT U NEMEN?

Man telewerkt

Daarnaast bereiden bedrijven zich best ook voor op een mogelijke uitbraak van COVID-19-besmettingen in België.

 • Maak een plan voor het geval een werknemer of derde ziek wordt in uw onderneming en er een vermoeden is van een COVID-19-infectie.
 • Promoot telewerken. Verplaatsingen met het openbaar vervoer en drukbezochte plaatsen moeten vermeden worden bij een uitbraak.
 • Ontwikkel een Business Continuity Plan. Hoe verzekert u de continuïteit van uw activiteiten als een aanzienlijk deel van uw werknemers, onderaannemers of leveranciers afwezig zijn of geen diensten kunnen leveren? Heel wat bedrijven hebben dit al ontwikkeld in 2009 tijdens de Mexicaanse griep. Het is aangeraden om het bestaande plan up te daten of een plan te ontwikkelen.

bron : IDEWE

KMO-PORTEFEUILLE niet beschikbaar op 2 maart 2020! (dienstverleners)

KMO-PORTEFEUILLE niet beschikbaar op 2 maart 2020! (dienstverleners)

Op maandag 2 maart 2020 voorzien we verbeteringswerken aan de kmo-portefeuille. Hierdoor zal deze op 2 maart niet toegankelijk zijn van 8:30 tot 14:00.

Wat passen we aan?
Voortaan zal bij elke steunaanvraag het voorziene aantal opleidings- of adviesuren gevraagd worden. Gelieve dit aantal uren voortaan op elke inschrijving of op elke overeenkomst te vermelden. Zo zullen je klanten steeds over de nodige gegevens beschikking om een aanvraag te kunnen indienen. 

Welke vermeldingen een overeenkomst of inschrijving moet bevatten, vind je hier. Ook de handleiding voor de kmo-portefeuille werd geüpdate.

En wat met het steunbedrag?
De vermelding van het aantal uren heeft geen invloed op het steunbedrag.

Pas de steunpercentages aan op je eigen website!
Het steunpercentage is reeds sinds 1 december 2019 gewijzigd van 40% naar 30% (voor kleine ondernemingen) en van 30% van 20% (voor middelgrote ondernemingen). Sinds 1 januari 2020 is het maximaal steunbedrag 7.500 euro voor zowel een kleine als een middelgrote onderneming.
Op heel wat websites werd deze informatie nog niet aangepast. Gelieve de informatiepagina’s van uw website na te kijken zodat deze de correcte informatie bevat.

#ITAA #IAB #IEC #KMOP

Digital Services Taxes in Europe

Digital Services Taxes in Europe

Over the last few years, concerns have been raised that the existing international tax system does not properly capture the digitalization of the economy. Under current international tax rules, multinationals generally pay corporate income tax where production occurs rather than where consumers or, specifically for the digital sector, users are located. However, some argue that through the digital economy, businesses (implicitly) derive income from users abroad, but, without a physical presence, are not subject to corporate income tax in that foreign country.

To address these concerns, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has been hosting negotiations with over 130 countries that aim to adapt the international tax system. The current proposal would require multinational businesses to pay some of their income taxes where their consumers or users are located. According to the OECD, an agreement is expected in 2020.

However, despite these ongoing multilateral negotiations, several countries have decided to move ahead with unilateral measures to tax the digital economy. About half of all European OECD countries have either announced, proposed, or implemented a digital services tax (DST), which is a tax on selected gross revenue streams of large digital companies.

Digital Services Taxes in Europe. Digital taxes in Europe that have been implemented, announced, and proposed. Learn more about digital taxation in Europe, digital economy tax, digital tax europe

As of January 2020, Austria, France, Hungary, Italy, and Turkey have implemented a DST. Belgium, the Czech Republic, Slovakia, Spain, and the United Kingdom have published proposals to enact a DST, and Latvia, Norway, and Slovenia have either officially announced or shown intentions to implement such a tax. Poland recently suspended its work on the digital services tax.

The proposed and implemented DSTs differ significantly in their structure. For example, while Austria and Hungary only tax revenues from online advertising, France’s tax base is much broader, including revenues from the provision of a digital interface, targeted advertising, and the transmission of data collected about users for advertising purposes. The tax rates range from 2 percent in the UK to 7.5 percent in both Hungary and Turkey (although Hungary’s tax rate is temporarily reduced to 0 percent).

Although these DSTs are generally considered to be interim measures until an agreement is reached at the OECD level, it is unclear whether all of them will be repealed at that point.

CountryTax RateScopeGlobal Revenue ThresholdDomestic Revenue ThresholdStatus
Austria (AT)5%Online advertising€750 million€25 millionImplemented (effective from January 2020)
Belgium (BE)3%Selling of user data€750 million€50 million in the EUProposed
Czech Republic (CZ)7%· Targeted advertising
· Use of multilateral digital interfaces
· Provision of user data
€750 millionCZK 100 million (€4 million)Proposed (implementation expected in mid-2020)
France (FR)3%· Provision of a digital interface
· Targeted advertising
· Transmission of data collected about users for advertising purposes
€750 million€25 millionImplemented (retroactively applicable as of January 1, 2019; France has agreed to suspend the collection of the DST until December 2020 in exchange for the U.S. agreeing to hold off on retaliatory tariffs on French goods)
Hungary (HU)7.5%Advertising revenueHUF 100 million (€300,000)N/AImplemented (as a temporary measure, the advertisement tax rate has been reduced to 0%, effective from July 1, 2019 through December 31, 2022)
Italy (IT)3%· Advertising on a digital interface
· Multilateral digital interface that allows users to buy/sell goods and services
· Transmission of user data generated from using a digital interface
€750 million€5.5 millionImplemented (effective from January 2020)
Latvia (LV)Announced/Shows Intentions (the Latvian government commissioned a study to determine the increase of tax revenue based on the assumption that the country levies a 3% DST)
Norway (NO)Announced/Shows Intentions (Norway plans to introduce a unilateral measure in 2021 if the OECD does not reach a consensus solution in 2020)
Poland (PL)Deputy finance minister announced in May 2019 that Poland will introduce digital taxation. In September 2019, it was stated that Poland has suspended its work on digital taxation and would like to adopt a solution reached at the EU/OECD level.
Slovakia (SK)Proposed (the Ministry of Finance opened a consultation on a proposal to introduce a digital services tax on revenue of nonresidents from provision of services such as advertising, online platforms, and sale of user data; however, there were no further steps and none of the political parties have put forward digital tax as their priority agenda)
Slovenia (SI)Announced/Shows Intentions (Ministry of Finance announced a government proposal to submit a draft bill to the National Assembly introducing a digital services tax in Slovenia by April 1, 2020; the tax is expected to apply from September 1, 2020)
Spain (ES)3%· Online advertising services
· Sale of online advertising
· Sale of user-data
€750 million€3 millionProposed (the Spanish Parliament rejected the government’s proposed budget bill for 2019, which included the digital services tax; however, the new government might reintroduce a DST proposal)
Turkey (TR)7.5%Online services including advertisements, sales of content, and paid services on social media websites€750 millionTRY 20 million (€3.1 million)Implemented (effective from March 2020)
United Kingdom (GB)2%Revenues of search engines, social media platforms, and online marketplaces£500 million (€554 million)£25 million (€28 million)Proposed (UK Chancellor announced that the government plans to go ahead with its DST proposal in April 2020)
Sources: KPMG, “Taxation of the digitalized economy,” Jan. 23, 2020, https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf, and Bloomberg Tax, “BEPS Tracker – Action 1: Digital Economy,” https://www.bloomberglaw.com/product/tax/aqb_chart/2917a095db6af1d712cbf7034d7be88d.


Tags

CHATBOT voor #ACCOUNTANTS

CHATBOT voor #ACCOUNTANTS

Een chatbot speciaal gebouwd voor accountants. Perfect afgesteld om je klanten te helpen bij al hun fiscale vragen én dossiergerelateerde handelingen te automatiseren. De enige echte sidekick voor fiscale superhelden!

Benieuwd ? Test hem op onze website www.fiscotax.be (rechts onderaan) en vraag hem eens achter liquidatiereserve of vvpr-bis 😉

Opmerking hierbij : hij is in zijn eerste leermaanden. Hij kan nog niet alle vragen beantwoorden, maar leert snel bij 😉

Binnenkort integratie met data. Klanten kunnen zo vragen wat omzet van de laatste maand was. Detail van de kosten, kopie van hun laatste BTW-rekeninguittreksel.

Interesse ? Neem contact op met christophe@fiscotax.be of bel me 0483/43.23.22.

cropped-minilogo-fiscotax.png

#IAB #ITAA #IEC #BIBF