Bescherm je intellectuele eigendom.

Bescherm je intellectuele eigendom.

Wij kunnen u bijstaan. Zowel bij de bescherming als het zeer fiscaal interessante regelgeving omtrent innovatieaftrek (vrijstelling van 80% !! van de omzet) Contacteer ons : +32 (0)483/43.23.22.

 • Welke beschermingsopties zijn er?
 • Subsidies en fiscale voordelen

Het patentboekje

HOOFDSTUK 1

Vanzelfsprekend wil je je eigen creaties en vindingen zo goed mogelijk beschermen. Je wil tenslotte geld verdienen aan je investeringen. Maar wat kan je allemaal beschermen, waar en onder welke voorwaarden kan dat? Hoofdstuk 1 van Ons patent boekje – Koken: de ingrediënten geeft je een helder en inzichtelijk overzicht. Intellectuele eigendom for dummies: start hier!

 Ons patentboekje – Hoofdstuk 1.Vanzelfsprekend wil je je eigen creaties en vindingen zo goed mogelijk beschermen. Hier krijg je een helder en inzichtelijk overzicht. Lees meer

HOOFDSTUK 2

Wist je dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten gratis zijn? Wil je weten waarom je maar beter zelf eens op zoek gaat in  merk-  en octrooidatabanken voor je op de markt komt? De info die je hier vindt, sluit prima aan bij de workshops zoeken in gratis online octrooidatabanken die VLAIO aanbiedt. Geïnteresseerd in de (financiële) voordelen van een octrooi? Dan verdient hoofdstuk 2 van Ons patent boekje – Koken kost geld jouw aandacht.

Want ook voor kmo’s als de jouwe kan de bescherming van jouw intellectuele eigendom erg nuttig zijn. Het kan je geld opbrengen en/of heel wat kosten besparen. Je kan er fiscaal voordeel uithalen en vroegtijdig opportuniteiten, marktbedreigingen of nieuwe concurrenten mee ontdekken.

Ons patentboekje – hoofdstuk 2. Wist je dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten gratis zijn? Geïnteresseerd in de (financiële) voordelen van een octrooi?Lees meer

HOOFDSTUK 3

De beste beschermingsmix van jouw intellectuele eigendom bereid je door de juiste ingrediënten te kiezen en er slimme combinaties mee te maken. Ook timing en dosering spelen een cruciale rol. Dat alles leer je in hoofdstuk 3 van Ons patent boekje – Koken: de bereiding. 

Daar bekijken we of je wel een octrooi, merk of model nodig hebt en hoe je dat best aanpakt, er zijn immers praktische en strategische overwegingen waar je even bij moet stilstaan. Als je strategisch wil (leren) nadenken over je intellectuele rechten, ben je hier aan het juiste adres.

Ons patentboekje – hoofdstuk 3. Als je strategisch wil (leren) nadenken over je intellectuele rechten, ben je hier aan het juiste adres.Lees meer

HOOFDSTUK 4

Los van de bescherming van jouw intellectuele rechten is het vaak ook aan te raden om het bestaan zelf van je eigen idee, ontwerp of uitvinding enz. of die van je werknemers of partners te documenteren en vast te leggen. Bij wie kan je ervoor terecht? Hoe pak je het aan? 

In hoofdstuk 4 van Ons patent boekje – Vastgekookt lees je alles over het hoe en het wat van de vaste dagtekening via het i-DEPOT, de notaris, het registratiekantoor, de gerechtsdeurwaarder, ESCROW (voor software), een aan jezelf gerichte aangetekende brief en beheersvennootschappen, en de voor-en nadelen van deze verschillende systemen.

Ons patentboekje – hoofdstuk 4. Hoe leg je het bestaan zelf van je eigen idee, ontwerp of uitvinding enz. of die van je werknemers of partners vast en bij wie kan je terecht?Lees meer

HOOFDSTUK 5

Ondernemen doe je vaak niet alleen. Om tot een geslaagd resultaat te komen werk je als kmo intensief samen met partners, leveranciers, onderzoeksorganisaties, …. Maar hoe zit het in zulke samenwerkingsverbanden precies met de intellectuele eigendom? Wat kan je doen? Waar moet je op letten? Hoe stel je een goede samenwerkingsovereenkomst op en wat is er bijzonder aan de samenwerkingsafspraken tussen ondernemingen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties?

Dat alles leer je in hoofdstuk 5 van Ons patent boekje – Samen koken.

Ons patentboekje – hoofdstuk 5. Maar hoe zit het precies met de intellectuele eigendom als je intensief samenwerkt met partners, leveranciers, onderzoeksorganisaties,… ?Lees meer

HOOFDSTUK 6

Stel: je wil een product of vinding van iemand anders op de markt brengen. Omdat het nauw aansluit bij wat je al aanbiedt of omdat je de markt ervoor goed kent. Of omgekeerd, iemand is ervan overtuigd dat hij jouw oplossing goed aan de man of vrouw kan brengen. Wat moet je dan?

In hoofdstuk 6 van Ons patent boekje – Kant-en-klare bereidingen geven we je een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, o.m. ook bij het licentiëren van octrooien. Waar schuilen er gevaren, waar moet je op letten bij het verwerven van de intellectuele eigendom van iemand anders? En wat is het verschil tussen distributie en agentuur?

Ons patentboekje – hoofdstuk 6. Een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, o.m. ook bij het licentiëren van octrooien.Lees meer

HOOFDSTUK 7

Jij investeert in innovatie, maar wil dat automatisch ook zeggen dat jij alle rechten in handen hebt? Hoe zit het met je personeelsleden? Wat met leveranciers, onderaannemers of de partners die bij jou project betrokken zijn?

In hoofdstuk 7 van Ons patent boekje – Mee-eters bekijken we hoe je jouw rechten het best vrijwaart. Daarnaast duiken we ook in de problematiek van de namaak: wat als jouw producten nagemaakt worden? En wat als jij van namaak zou beticht worden?

Ons patentboekje – hoofdstuk 7. Hoe vrijwaar je jouw rechten het best? Daarnaast duiken we ook in de problematiek van de namaak.Lees meer

HOOFDSTUK 8

In hoofdstuk 8 van Ons patent boekje – Keukengeheimen & onthullingen, gaan we nog wat dieper in op het spanningsveld tussen het zo snel mogelijk tonen van jouw nieuwe oplossing (op beurzen, aan potentiële klanten) en het bewaren en bewaken van je geheim.

Verhullen of onthullen, that’s the question. Wanneer doe je wat het best? Wat is de waarde van een geheimhoudingsovereenkomst en hoe ziet een goed model van geheimhoudingsovereenkomst eruit?

Ons patentboekje – hoofdstuk 8. Wat is de waarde van een geheimhoudingsovereenkomst en hoe ziet een goed model van geheimhoudingsovereenkomst eruit?Lees meer

HOOFDSTUK 9

Hoofdstuk 9 van Ons patent boekje – Hulpkoks leert je dat je er niet alleen voor staat. Dat zowel de overheid als de privésector – vaak gratis, soms betalend – informatie respectievelijk uitgebreide ondersteuning aanbieden. Wie kan je waarvoor best inschakelen en hoe kan je hen snel bereiken? De belangrijkste spelers vind je hier op een rijtje.

Ons patentboekje – hoofdstuk 9. Zowel de overheid als de privésector bieden – vaak gratis, soms betalend – informatie respectievelijk uitgebreide ondersteuning aan. Ontdek het hier.Lees meer

HOOFDSTUK 10

De wondere wereld van octrooien en intellectuele eigendom bevat wel wat symbolen en vakjargon. Hoofdstuk 10 van Ons patent boekje – Keukenlatijn wijst je d.m.v. een verklarende begrippenlijst de weg en zorgt ervoor dat je je niet meer onder tafel laat praten.

Ons patentboekje – hoofdstuk 10. Een verklarende begrippenlijst de weg en zorgt ervoor dat je je niet meer onder tafel laat praten.Lees meer

#ITAA #IAB #IEC #subsidie #fiscotax

CBN-advies 2019/08 –Boekhoudkundige verwerking van crowdfunding

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2019/08 –Boekhoudkundige verwerking van crowdfunding

Advies van 3 juli 20191

Inleiding

Crowdfunding2 (ook wel “publieksfinanciering” of “participatieve financiering” genoemd) bestaat erin een beroep te doen op het grote publiek (een investeerdersgemeenschap), via een interactieve website (een platform)3 en het gebruik van sociale media, teneinde (1) gelden in te zamelen voor de financiering van specifieke projecten rond filantropie, kunst of cultuur, in het kader van een vereniging4 of een onderneming5, (2) startende ondernemingen te financieren of (3) bij te dragen tot het ontwikkelen van innovaties of groeiende ondernemingen6.

Er kunnen verschillende soorten crowdfunding worden onderscheiden: donatie, lening en investering.

Crowdfunding_schema

Het publiek kan een gift doen aan een project of een rechtspersoon (zonder tegenprestatie) of geld storten met het oog op het ontvangen van een tegenprestatie in natura (een exemplaar van het werk, een commercieel geschenk, enz.) die doorgaans minder waard is dan het gestorte bedrag7.

Het publiek kan ook beslissen om in een onderneming te beleggen, hetzij via een lening, hetzij via een inbreng in kapitaal met het oog op het ontvangen van een eventuele winst8. Deze twee laatste categorieën maken deel uit van de “financiële crowdfunding” (“crowdinvesting”), waarbij een financiële tegenprestatie wordt aangeboden. Een verder onderscheid kan worden gemaakt naargelang de aard van de investering en tegenprestatie.

De Commissie vestigt de aandacht op het feit dat financiering via crowdfunding een risico vormt voor de investeerders. Deze campagnes zijn immers niet altijd een succes te noemen.
Indien het streefdoel van de financiering niet wordt bereikt (dit is het minimumbedrag dat bij het publiek moet worden opgehaald), wordt het geld dat tijdens de campagne opgehaald is, teruggegeven aan de investeerders.

Bovendien is de onderneming het platform in dat geval geen commissie (gelijk aan een percentage van het geïnvesteerde bedrag) verschuldigd. In regel is deze commissie slechts verschuldigd indien het minimumbedrag van de financiering bereikt wordt.

De verschillende types crowdfunding en de boekhoudkundige verwerking ervan

Donatie

Historisch gezien vertegenwoordigt donatie de eerste vorm van crowdfunding. Het kan gaan om een zuivere gift, zonder tegenprestatie. De meest voorkomende vorm is echter de donatie met een niet-financiële tegenprestatie.

Donatie zonder tegenprestatie – Donation-based crowdfunding

Een zuivere donatie is een financiering waarvoor geen tegenprestatie wordt ontvangen, dan wel een geringe of symbolische tegenprestatie, of een tegenprestatie zonder verband met het gegeven bedrag, zoals reclame of imago (sponsoring). Deze vorm van crowdfunding kan als “crowd sponsoring” worden aangeduid. De donaties dienen als volgt te worden geboekt:

In hoofde van de begunstigde

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 10.000

In hoofde van de investeerder

64 Andere bedrijfskosten 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

Donatie met tegenprestatie – Reward-based/Pre-sales crowdfunding

Bij dit type financiering bestaat de tegenprestatie dikwijls uit een product of dienst die werd of zal worden ontwikkeld dankzij de opgehaalde gelden. Ondernemers hebben op die manier de mogelijkheid om hun product te voorfinancieren door het te verkopen vooraleer het op de markt wordt gebracht.

Hetzelfde principe kan worden toegepast in de artistieke en culturele sector, waar de investeerder als tegenprestatie plaatsen voor voorstellingen ontvangt, of een exemplaar van het gerealiseerde kunstwerk9.

Deze financieringswijze kan worden vergeleken met een gewone verkoop, en dient derhalve als volgt te worden geboekt:

In hoofde van de begunstigde

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 70 Omzet 10.000

In hoofde van de investeerder/koper

64/61 Andere bedrijfskosten / Diensten en diverse goederen 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

Indien het product of de dienst niet vóór het einde van het boekjaar is ontwikkeld, dan dient gebruik gemaakt te worden van de overlopende rekeningen.

In hoofde van de begunstigde
Jaar 1

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 70 Omzet 10.000
70 Omzet 10.000
aan 493 Over te dragen opbrengsten 10.000

Jaar 2

493 Over te dragen opbrengsten 10.000
aan 70 Omzet 10.000

In hoofde van de investeerder/koper
Jaar 1

64/61 Andere bedrijfskosten / Diensten en diverse goederen 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
490 Over te dragen kosten 10.000
aan 64/61 Andere bedrijfskosten / Diensten en diverse goederen 10.000

Jaar 2

64/61 Andere bedrijfskosten / Diensten en diverse goederen 10.000
aan 490 Over te dragen kosten 10.000

 

Financiële lening – Lending-based crowdfunding

Crowd lending is een alternatief voor bankfinanciering. Met deze vorm van crowdfunding worden investeerders uitgenodigd om een geldsom uit te lenen aan een onderneming of een particulier. Hierbij wordt een leningsovereenkomst opgesteld (al dan niet vergoed door interest), meestal volgens hetzelfde model voor alle investeerders10.

Over het algemeen wordt een crowdfundingcampagne gecoördineerd door een platform: van de inzameling van geld tot de (eventuele) betaling van de interesten en de terugbetaling van het geleende kapitaal (door tussenkomst van een financiële instelling)11.

De verrichting wordt op dezelfde manier als een gewone lening geboekt. Het terug te betalen bedrag wordt opgenomen aan de passiefzijde van de balans, op rekening 17 Schulden op meer dan één jaar, en de interesten moeten worden geboekt op rekening 65 Financiële kosten, en meer bepaald op rekening 650 Kosten van schulden.

In hoofde van de begunstigde
Ontvangst van het bedrag

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 174 Schulden op meer dan 1 jaar – Overige leningen 10.000

Jaarlijkse herclassificatie in functie van de looptijd

174 Schulden op meer dan 1 jaar – Overige leningen 1.000
aan 424 Overige leningen 1.000

Jaarlijkse terugbetaling (en eventuele betaling van de interesten)

424 Overige leningen 1.000
6500 Interesten 100
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.100

In hoofde van de investeerder
Betaling van het bedrag

291 Vorderingen op meer dan 1 jaar – Overige vorderingen 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

Jaarlijkse herclassificatie in functie van de looptijd

416 Overige vorderingen – Diverse vorderingen 1.000
aan 291 Vorderingen op meer dan 1 jaar – Overige vorderingen 1.000

Jaarlijkse terugbetaling (en eventuele betaling van de interesten)

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.100
aan 416 Overige leningen 1.000
759 Andere financiële opbrengsten 100

Financiële belegging

Invoice trading

Het gaat hier om verrichtingen waarbij investeerders handelsvorderingen kopen van een onderneming die haar liquide middelen wil verhogen. Dit is een vorm van factoring waarbij een onderneming een deel of het geheel van haar handelsvorderingen aan investeerders (factor) afstaat. Deze vordering is een individueel effect (met name wat betreft de debiteur en het bedrag) en niet gestandaardiseerd.

Er valt op te merken dat, in tegenstelling tot wat er gebeurt bij een klassiek factoringcontract, de factor geen enkele mogelijkheid heeft om de factuur terug te sturen naar de begunstigde onderneming in geval van niet-betaling door de debiteur.

De factor ontvangt een fee van de begunstigde onderneming als vergoeding voor zijn prestaties (onder andere het risico dat genomen is om de vordering op te halen). Deze fee is ook aan btw onderworpen.

De overdracht van de handelsvorderingen aan de factor wordt als volgt geboekt:

In hoofde van de begunstigde
Afsluiting van verkopen waarbij de vorderingen op de klanten ontstaan

400 Klanten 12.100
aan 700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties 10.000
451 Te betalen btw 2.100

Betaling van de vordering door de factor

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 11.253
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 700
411 Terig te vorderen btw 147
aan 400 Klanten 12.100

Voor het overige wordt er verwezen naar CBN-advies 2011/23 betreffende de boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten12.

Profit-sharing-based crowdfunding / Royalty crowdfunding

De Commissie is van oordeel dat via dit type financiering de investeerder tegen de betaling van een bepaalde prijs, de investeerder een onlichamelijk roerend goed kan verwerven. De opbrengst van dat onlichamelijk roerend goed bestaat uit een deel van de toekomstige winst die het gefinancierde project zal opleveren. Deze vorm van crowdfunding wordt over het algemeen gebruikt bij artistieke projecten. De artiest draagt dan de vermogensrechten op het gefinancierde kunstwerk over aan de investeerders.

De Commissie wenst te benadrukken dat de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investeerder afhankelijk is van de specifieke aard van het project (ongeacht of het een artistiek of een bedrijfsproject is). De betaalde bedragen zullen voor artistieke werken op rekening 21 Immateriële vaste activa worden geboekt en voor bedrijfsprojecten op rekening 28 Financiële vaste activa.

Er valt op te merken dat de Immateriële vaste activa13  het voorwerp uitmaken van passende afschrijvingen (voor de immateriële vaste activa met een bepaalde levensduur) of waardeverminderingen (voor immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur) (zie advies 2012/13 – De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa). De financiële vaste activa14 maken op hun beurt het voorwerp uit van waardeverminderingen.

De ontvangen bedragen worden in hoofde van de begunstigde aan de passiefzijde geboekt op rekening 11 Inbreng buiten kapitaal15, ongeacht de aard van het project.

Voorbeeld 1 (contract waarin de overdracht van vermogensrechten geregeld wordt voor 5 jaar)

2019-2023

1.    Betaling van de prijs

In hoofde van de begunstigde (artiest)

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 110916 Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere 10.000

In hoofde van de investeerder

2100 Immateriële vaste activa – Aanschaffingswaarde 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

 

2.    Betaling van de opbrengst gecreëerd door het werk17

In hoofde van de begunstigde (artiest)

61 Diensten en diverse goederen 1.500
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.500

In hoofde van de investeerder

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.500
aan 74 Andere bedrijfsopbrengsten 1.500

 

3.    Regularisering einde boekjaar

In hoofde van de investeerder

6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2.000
aan 2109 Immateriële vaste activa – Geboekte afschrijvingen 2.000

 

Voorbeeld 2 (contract waarin de overdracht van vermogensrechten geregeld wordt voor onbepaalde duur)

2019

1.    Betaling van de prijs

In hoofde van de begunstigde (artiest)

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 1109 Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere 10.000

In hoofde van de investeerder

2100 Immateriële vaste activa – Aanschaffingswaarde 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

 

2.    Betaling van de opbrengst gecreëerd door het werk

In hoofde van de begunstigde (artiest)

61 Diensten en diverse goederen 500
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 500

In hoofde van de investeerder

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 500
aan 74 Andere bedrijfsopbrengsten 500

 

3.    Regularisering einde boekjaar

In hoofde van de investeerder

6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2.000
aan 2109 Immateriële vaste activa – Geboekte afschrijvingen 2.000

 

2020

1.    Betaling van de opbrengst gecreëerd door het werk

In hoofde van de begunstigde (artiest)

61 Diensten en diverse goederen 50
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 50

In hoofde van de investeerder

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 50
aan 74 Andere bedrijfsopbrengsten 50

 

2.    Regularisering einde boekjaar

In hoofde van de investeerder

6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2.000
aan 2109 Immateriële vaste activa – Geboekte afschrijvingen 2.000

 

2021

1.    Betaling van de opbrengst gecreëerd door het werk

In hoofde van de begunstigde (artiest)

61 Diensten en diverse goederen 500
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 500

In hoofde van de investeerder

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 500
aan 74 Andere bedrijfsopbrengsten 500

 

2.    Regularisering einde boekjaar

In hoofde van de investeerder

6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2.000
aan 2109 Immateriële vaste activa – Geboekte afschrijvingen 2.000

 

2022

1.    Betaling van de opbrengst gecreëerd door het werk

In hoofde van de begunstigde (artiest)

61 Diensten en diverse goederen 1.500
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.500

In hoofde van de investeerder

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 1.500
aan 74  Andere bedrijfsopbrengsten 1.500

 

2.    Regularisering einde boekjaar

In hoofde van de investeerder

6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2.000
aan 2109 Immateriële vaste activa – Geboekte afschrijvingen 2.000

Investment crowdfunding (Equity-based / Security-based crowdfunding)

Hiermee worden de verrichtingen bedoeld waarbij het publiek investeert in een onderneming in ruil voor aandelen18, winstbewijzen of obligaties. Dit model is vrijwel uitsluitend van toepassing op bedrijfsfinanciering, naar aanleiding van de oprichting van een onderneming of een latere kapitaalverhoging.

Deze vorm van crowdfunding verloopt via de tussenkomst van een platform en wordt geregeld door de Crowdfundingwet19. Dit zijn, volgens de bewoordingen van de wetgever, de “financiële platformen die het mogelijk maken in te schrijven op beleggingsinstrumenten (effecten met een aandelenkarakter of schuldinstrumenten) die worden uitgegeven door ondernemingen (ondernemers-emittenten)”.

De aldus ingezamelde gelden dienen in de jaarrekening als kapitaal (met of zonder uitgiftepremies) of als schuld te worden opgenomen.

Het onderstaande voorbeeld betreft een kapitaalvennootschap. In het geval van een kapitaalloze vennootschap moeten de rekeningen 110 en 111 Beschikbare/onbeschikbare inbreng buiten kapitaal worden gebruikt in plaats van rekening 100 Geplaatst kapitaal.

Uitgifte van aandelen a pari

Volstorting
In hoofde van de begunstigde

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 100 Geplaatst kapitaal 10.000

In hoofde van de investeerder 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

 

Gedeeltelijke volstorting
In hoofde van de begunstigde

101 Niet opgevraagd kapitaal (-) 4.000
5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 6.000
aan 100 Geplaatst kapitaal 10.000

In hoofde van de investeerder 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde 10.000
aan 511 Aandelen – Niet-opgevraagde bedragen 4.000
5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 6.000
Uitgifte van aandelen boven pari20

Volstorting
In hoofde van de begunstigde

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 11.000
aan 100 Geplaatst kapitaal 10.000
1100 Uitgiftepremies 1.000

In hoofde van de investeerder 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde 11.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 11.000

 

Gedeeltelijke volstorting
In hoofde van de begunstigde

101 Niet opgevraagd kapitaal (-) 4.000
5500 Kredietinstellingen – Rekening-couran 7.000
aan 100 Geplaatst kapitaal 10.000
1100 Uitgiftepremies 1.000

In hoofde van de investeerder 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde 11.000
aan 511 Aandelen – Niet-opgevraagde kapitalen 4.000
5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 7.000

 

Uitgifte van obligaties

In hoofde van de begunstigde

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 171 Obligatieleningen 10.000

In hoofde van de investeerder 

52 Vastrentende effecten 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

 

Participatory notes

Met dit type financiering investeert het publiek in een onderneming door middel van kapitaal21 (in ruil voor aandelen) of door op onrechtstreekse wijze op obligaties in te schrijven, via een crowdfundingplatform. Het platform biedt een dienst aan waarbij investeerders in contact worden gebracht met ondernemingen die op zoek zijn naar middelen.

Participatory notes zijn schuldbewijzen die door het platform worden uitgegeven. Deze financiële instrumenten sui generis leveren een rendement op dat in de buurt ligt van het rendement van onderliggende aandelen.

Het rendement van de participatory notes wordt bepaald door het rendement van de lening of van de participatie in de onderliggende onderneming. Hun duur hangt af van het moment waarop de onderliggende aandelen opnieuw zullen worden verkocht door het crowdfundingplatform (of van het moment van de terugbetaling van de onderliggende lening).

Voorbeeld 1 (aandelen)
In hoofde van het platform
Werving van middelen bij investeerders

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000
aan 489 Andere diverse schulden 10.000

Inbreng van middelen bij de onderliggende onderneming

489 Andere diverse schulden 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 9.700
70 Omzet 300
072 Goederen en waarden van derden in bewaring gekregen 9.700
aan 073 Committenten en deponenten van goederen en waarden 9.700

In hoofde van de onderliggende onderneming

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 9.700
aan 100 Geplaatst kapitaal 9.700

In hoofde van de investeerder

2840 Andere aandelen – Participatory notes22 10.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 10.000

 

Voorbeeld 2 (obligaties)

Om haar activiteiten te kunnen opstarten heeft een onderneming 200.000 EUR nodig om haar kosten tijdens de eerste 6 maanden te kunnen dekken. De onderneming neemt contact op met een bank om een lening te verkrijgen, maar aangezien de onderneming niet voldoende garanties op tafel kan leggen, wordt de lening haar geweigerd. Ze beslist dan om financiering te zoeken via een crowdfundingplatform. De transactie verloopt via de uitgifte van obligaties.

 • Nominale waarde van € 100, met maximaal € 5.000 per investeerder
 • Gewenste minimumfinanciering: € 200.000
 • Gewenste maximumfinanciering: € 350.000
 • Interest: afhankelijk van de onderliggende investering
 • Looptijd van 5 jaar met jaarlijkse terugbetaling
 • Kosten bedragen 5% van het opgehaalde totaalbedrag (indien het minimumbedrag is bereikt)

De onderneming haalt via het platform een bedrag van € 275.000 op.

In hoofde van het platform
Werving van middelen bij investeerders

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 275.000
aan 489 Andere diverse schulden 275.000

Overdracht van fondsen aan de onderneming

520 Andere diverse schulden 275.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 261.250
70 Omzet 13.750

In hoofde van de onderneming

5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 261.250
200/65 Kosten van oprichting/Financiële kosten 13.750
aan 751 Post 275.000

In hoofde van de investeerders

291 Overige vorderingen 275.000
aan 5500 Kredietinstellingen – Rekening-courant 275.000
 • 1.Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat een ontwerpadvies op 25 april 2019 ter publieke consultatie werd gepubliceerd op de website van de CBN.
 • 2.Voor de wetgeving, circulaires en mededelingen en andere nuttige inlichtingen voor crowdfundingplatformen verwijst de Commissie naar de website van de FSMA.
 • 3.Parl. St. Kamer, doc. 54, 2072/001, p. 4.
 • 4.Er dient te worden opgemerkt dat onderhavig advies niet ingaat op de boekhoudkundige verwerking in hoofde van verenigingen en stichtingen.
 • 5.Didier Willermain, Le crowdfunding comme nouveau mode de financement des entreprises : le droit à l’ère du financement participatif, RPS nr. 17/7, 15 november 2017, p. 777.
 • 6.Géraldine Lantin, Crowdfunding : une alternative ou un complément à la finance conventionnelle ?, Pacioli n° 410 IPCF-BIBF, september/oktober 2015, p. 1-4.
 • 7.Crowdfunding, FSMA_2017_03, 1 februari 2017, p. 1.
 • 8.Crowdfunding, FSMA_2017_03, 1 februari 2017, p. 1.
 • 9.Indien de tegenprestatie bestaat in de overdracht van een deel van de vermogensrechten van de artiest op het gefinancierde kunstwerk, dan gaat het eerder om ‘profit-sharing crowdfunding’ (zie randnummer 13 e.v.:: Royalty crowdfunding).
 • 10.Indien de lening belichaamd is in obligaties of andere financiële instrumenten, dan is er eerder sprake van security-based crowdfunding (zie titel C.3.: Equity-based crowdfunding).
 • 11.Pacioli, “Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering?”, IPCF-BIBF, nr. 40, 21 september 2015.
 • 12.CBN-advies 2011/23 – De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten.
 • 13.Artikel 3:39, KB WVV.
 • 14.Artikel 3:44, KB WVV.
 • 15.De Commissie benadrukt dat uitgiftepremies niet meer bestaan voor kapitaalloze vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV). Het WVV vervangt rekening 11 Uitgiftepremies door volgende rekeningen:
  ‘11 Inbreng buiten kapitaal
  110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal
  1100 Uitgiftepremie
  1109 Andere
  111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
  1110 Uitgiftepremie
  1119 Andere’
  De nieuwe wetgeving gaat van kracht op 1 mei 2019. Voor de op 1 mei 2019 reeds bestaande vennootschappen, (i)vzw’s en stichtingen is deze wet voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020, tenzij zij zich vrijwillig vroeger onderwerpen (ten vroegste 1 mei 2019).
 • 16.In geval van onbeschikbare inbreng dient rekening 1119 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere te worden gebruikt.
 • 17.1.500 voor 2019 & 2020; 2.750 voor 2021; 2.000 voor 2022 en 2.250 voor 2023.
 • 18.Er dient opgemerkt te worden dat de investeerders in de meeste gevallen onrechtstreeks zullen investeren in de vennootschap die op zoek is naar financiering. De emittent van de aandelen is immers een investeringsvennootschap die de winst van de crowdfundingcampagne zal gebruiken om te investeren in aandelen van de vennootschap.
  Voorbeeld:
  Investeerders XYZ investeren in vennootschap A via crowdfunding. Om niet te maken te krijgen met honderden verschillende aandeelhouders, wordt er een investeringsvennootschap (vennootschap B) opgericht die zal fungeren als tussenpersoon. De investeerders zijn de aandeelhouders van vennootschap B en vennootschap B houdt alle deelnemingen in handen van vennootschap A.
  XYZ -> 200.000 EUR -> Vennootschap B
  Vennootschap B -> 200.000 EUR -> Vennootschap A
 • 19.Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (BS 20 december 2016).
 • 20.De uitgiftepremie dient steeds te worden volgestort.
 • 21.Er dient te worden opgemerkt dat bij een investering in kapitaal, de participatory notes geen stemrecht met zich meebrengen voor de houders aangezien enkel het platform aandeelhouder wordt van de onderliggende vennootschap.
 • 22.Er dient te worden opgemerkt dat de aan de Participartory notes verbonden inkomsten niet kunnen worden gekwalificeerd als dividenden, behalve indien het gaat om certificaten die voldoen aan de vereisten die fiscale transparantie garanderen (art. 13 van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, BS, 05.08.1998).
De lancering van het digitale effectenplatform e-Stox i.s.m. FEDNOT & IAB

De lancering van het digitale effectenplatform e-Stox i.s.m. FEDNOT & IAB

Beste leden en stagiairs,

Zoals eerder aangekondigd, lanceren de Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) deze maand een elektronisch effectenregister, e-Stox.
Om fouten of ‘bugs’ te vermijden, gebeurt de uitrol stapsgewijs. Begin deze maand gingen al enkele notarissen en accountants/belastingconsulenten met het digitale effectenregister aan de slag. Vandaag wordt deze nieuwe tool toegankelijk voor alle notarissen en accountants.

e-Stox biedt uw cliënten verschillende voordelen in vergelijking met de traditionele ‘aandelenregisters’:
• De gegevens opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn vaak niet up-to-date. Bovendien zijn de traditionele registers regelmatig zoek. Met e-Stox behoren deze nadelen en de daaruit voortvloeiende discussies, tot het verleden.
• De notarissen en de accountants/belastingconsulenten staan voortaan in voor een correcte registratie van alle gegevens over de effectenhouders. Voortaan kunt u deze data registreren bij de oprichting van een vennootschap, bij een statutenwijziging of bij een overdracht van aandelen. Zo worden discussies vermeden, bijvoorbeeld over de vraag wie precies effectenhouder is, sinds wanneer, en/of de houder zijn effecten op een rechtmatige manier heeft verkregen.
• Het elektronisch effectenregister vereenvoudigt ook de bijeenroeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering.
• Verder komt er een rechtstreekse link tussen eStox enhet UBO-register van de FOD Financiën. Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigden’, onder wie de aandeelhouders die een participatie hebben van meer dan 25 procent, automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt. Dit in het kader van de zogenaamde UBO (Ultimate Beneficial Owner)- verplichtingen.
Op termijn zullen bestuurders en aandeelhouders ook rechtstreeks toegang krijgen tot het digitale effectenregister.

Er zijn opleidingen en een webinar voorzien om u nader over dit veelbelovende project in te lichten. Daarover verneemt u weldra meer. Klik hier voor de handleiding in PDF.
Mocht u ondertussen vragen hebben kan u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen naar servicedesk@iec-iab.be met de vermelding e-Stox in het onderwerp.

e-Stox kan slechts uitgroeien tot een succes mits uw medewerking. We durven dan ook te hopen dat u uw cliënteel over de voordelen van e-Stox inlicht en dat u deze tool vervolgens massaal benut.

Hoe geraken jullie op e-Stox?
stap 1: meldt u aan op het portaal van het Instituut: portaal
stap 2: gebruik uw e-mailadres, die u hebt meegedeeld aan het Instituut
stap 3: klik in uw portaal op de blok e-Stox

! Let op: De applicatie is enkel beschikbaar in de browsers Chrome, Edge en Firefox.
Aanvaard ook steeds het verzoek om pop-ups toe te staan.

Met de meeste hoogachting,

Bart Van Coile Jan Sap
Voorzitter IAB Directeur-generaal Fednot

Fiscale balans – Uitbreiding van het toepassingsgebied

24-04-2019

Op 1 januari 2019 werd het toepassingsgebied van de zgn. “fiscale balans” uitgebreid buiten de domeinen van de FOD Financiën en de RSZ. Meer specifiek gaat het over een  uitbreiding naar schulden van alle andere federale overheidsdiensten (bv. Accijnzen, registratierechten) en staatsorganismen.

Waarover gaat de fiscale balans nu weer juist?

De fiscale balans bevat de vorderingen op en de schulden van een natuurlijke of rechtspersoon (belastingplichtige) aan de federale overheidsdiensten. Op die manier is het een systeem dat toelaat om schuldvergelijking toe te passen (m.n. om schulden die er bestaan tussen belastingplichtigen en de verschillende overheidsdiensten te compenseren).

Tot begin dit jaar was het toepassingsgebied van de fiscale balans beperkt  tot de domeinen van de FOD Financiën en de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Verruimd toepassingsgebied sinds 1 januari 2019

Op basis van een circulaire van 28 januari 2019[1] werd het toepassingsgebied van de fiscale balans sinds begin dit jaar uitgebreid naar alle sommen die aan een persoon door een andere federale overheidsdienst of staatsorganisme moeten worden teruggegeven of betaald.

Bovendien kan de aanwending zonder formaliteiten ook worden toegepast voor betwiste schuldvorderingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk wordt de uitbreiding van de fiscale balans restrictiever toegepast dan een letterlijke lezing van de bepalingen van de circulaire toelaat.

Als u als belastingplichtige een tegoed heeft inzake bedrijfsvoorheffing, dan kan u niet zomaar de terugbetaling van dit bedrag verkrijgen. De FOD Financiën is immers verplicht om, vooraleer over te gaan tot de terugbetaling ervan, na te gaan of er geen overheidsschulden bestaan in hoofde van deze belastingplichtige zelf. Zo ja, dan zal het tegoed aan bedrijfsvoorheffing eerst aangewend worden om zijn schulden aan de overheid in volgende volgorde aan te zuiveren:

 • de bedrijfsvoorheffing ;
 • de andere schulden bij de FOD Financiën ;
 • de schulden bij de RSZ ;
 • de andere overheidsschulden

Alles begint dus met een tegoed op de bedrijfsvoorheffing en het initiatief ligt bij FOD Financiën.

Ondanks de uitbreiding van het toepassingsgebied van de fiscale balans is het vooralsnog niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een tegoed aan sociale zekerheidsbijdragen worden toegerekend op overheidsschulden (nochtans laat een letterlijke lezing van de circulaire dit wel toe).

De belastingplichtige wordt van de toepassing van de fiscale balans op de hoogte gebracht door FOD Financiën.

De FOD Financiën richt de communicatie terzake immers rechtstreeks aan de belastingplichtige zelf.

bron : securex


[1] Circulaire 2019/C/4 van 28 januari 2019 betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004.

Vennootschapsbijdrage blijft ongewijzigd (347,50 / 868,00 € )

Vennootschapsbijdrage blijft ongewijzigd (347,50 / 868,00 € )

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019 het bedrag van de vennootschapsbijdrage, dat voor 30 juni 2019 betaald moet zijn:

 • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 700.247,09 euro
 • 868 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 700.247,09 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen