Nadat de Commissie voor boekhoudkundige normen meermaals de vraag kreeg naar een Engelse vertaling van de verschillende modellen van de jaarrekening, werd beslist een officieuze Engelse vertaling van deze modellen te publiceren.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt immers voortaan de mogelijkheid dat Belgische vennootschappen bijkomend een vertaling van de jaarrekening (alsook van de tegelijk hiermee neer te leggen documenten) neerleggen in één of meerdere officiële talen van de Europese Unie (cf. artikel 2:33, eerste en tweede lid, WVV).

Zie in dit verband ook het ontwerpadvies Taal van de jaarrekening voor meer informatie over het taalgebruik van de door vennootschappen bij de Nationale Bank van België neer te leggen jaarrekening.

De Engelstalige modellen kunnen geraadpleegd worden via deze link op de homepagina.

Après avoir reçu plusieurs fois la question de si elle était en possession d’une traduction en anglais des différents modèles de comptes annuels, la Commission des normes comptables a décidé d’effectuer et de publier une traduction officieuse de ces modèles.

En effet, le Code des sociétés et des associations prévoit désormais la possibilité pour les sociétés belges de déposer en complément une traduction des comptes annuels (ainsi que des documents à déposer en même temps) dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne (cf. article 2:33, alinéa 1 & 2, CSA).


Voir à cet égard le projet d’avis Langue des comptes annuels pour plus de détails sur l’emploi des langues dans les comptes annuels à déposer à la Banque nationale de Belgique par les sociétés.

Consultez les modèles de comptes annuels en anglais via ce lien sur notre page d’accueil.