Rekening houdend met de recente ontwikkelingen en de aanbevelingen van de overheid inzake het Corona-virus, heeft het uitvoerend comité van het Instituut beslist om al haar activiteiten uit te stellen. 

Met activiteiten wordt meer in concreto bedoeld : al onze seminaries en opleidingssessies welke door het Instituut georganiseerd worden en dit zowel op de zetel van het Instituut als op externe locaties.

Alsook de examens. Echter blijft het hier de keuze van de stagiair zelf om al dan niet het examen op de voorzien datum te laten plaatsvinden dan wel te laten doorgaan op een andere datum. Het uitstellen van het examen om deze reden zal zonder negatief gevolg blijven. De stagedienst zal morgen meer details overmaken aan alle stagiairs.

Deze opschortingsperiode zal aangehouden worden conform de communicatie van de FOD Volksgezondheid.

Indien de activiteiten hervat worden, zullen wij u hierover opnieuw berichten. 

Dank voor uw begrip 

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

bron : #ITAA /#IAB

#IAB #IBA#IEC #ITAA #accountants