76% van de leden van Voka gaf aan reeds een omzetdaling te zien als gevolg van het coronavirus. Dat was gisteren, vlak voor de verstrenging van de maatregelen.

Nog opvallender was dat één op vijf bedrijven de omzet al met minstens de helft zag afnemen. Voor 37% was dat omzetverlies het gevolg van de preventieve maatregelen van de overheid zoals sluitingen, het inreisverbod of de afgelasting van evenementen. Daarnaast gaf bijna 30% aan dat de preventieve maatregelen hen ook in tweede lijn treffen, bijvoorbeeld omdat hun klanten sluiten, opleidingen annuleren of geen nieuwe projecten meer opstarten. Iets meer dan 10% gaf aan dat de omzetdaling het gevolg is van personeelstekorten.

Erger dan de kredietcrisis

“De cijfers waren al alarmerend, nog voor de afkondiging van deze nieuwe set van gezondheidsmaatregelen. De gevolgen hiervan gaan verder dan horeca en winkels. Ze treffen potentieel alle mogelijke bedrijven. Onze economie kan dit niet overleven zonder bijkomende steunmaatregelen. Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Volgens Voka zal deze nieuwe set van gezondheidsmaatregelen een zware impact hebben op de bedrijven en hun medewerkers. Aangezien telewerk en social distancing op korte termijn in veel bedrijven moeilijk haalbaar zijn, zien zij zich gedwongen te sluiten. “Vlak voor de verstrenging merkte drie kwart van de bedrijven al een omzetdaling door de crisis van het coronavirus. Zeven op tien moet al overgaan tot tijdelijke werkloosheid, bijna de helft wellicht al in de komende week. We verwachten met deze bijkomende maatregelen een nog grotere impact. De overheden hebben eerder al een eerste reeks van steunmaatregelen genomen, vooral gericht op horeca en handel. Maar nu dreigt een kaalslag bij heel veel bedrijven. De schade kan oplopen tot 16 miljard euro. We roepen de overheden dan ook op om zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren, zodat gezonde bedrijven niet failliet gaan en mensen hun job niet verliezen” aldus Hans Maertens.

Problemen met export

Nog uit de bevraging van Voka bleek dat bij 59% van de bedrijven de activiteiten binnen de maand zouden stokken door toeleveringsproblemen. 63% ondervond problemen met de export van goederen. Meer dan een derde van de bedrijven kende nu al onverwachte personeelstekorten . Dit zal nog sterk toenemen als gevolg van de nieuwe gezondheidsmaatregelen die gisterenavond werden aangekondigd.

Voka dringt met klem aan op maximale ondersteuning voor onze bedrijven vanuit de overheden om de continuïteit van onze economie te vrijwaren, faillissementen en jobverlies te vermijden. Voka is daarom permanent in overleg met de regeringen om de schade voor bedrijven en medewerkers maximaal op te vangen.

Bijkomende maatregelen

Op Vlaams niveau zijn reeds een aantal maatregelen genomen. Voka vraagt dat er ook op federaal niveau snel en kordaat maatregelen genomen en uitgevoerd worden om bedrijven te ondersteunen en dit in overleg met de gewesten:

  • uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden
  • uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing
  • de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever
  • een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.