Momenteel mag een student 50 dagen per kalenderjaar werken aan een voordelig tarief. In plaats van gewone RSZ-bijdragen betaalt zijn werkgever slechts 5,43 procent op het brutoloon en de student zelf maar 2,71 procent. Het voordelige tarief blijft behouden en dit voor een contingent van 475 uren per kalenderjaar.

Waarom deze wijziging?

In het huidige systeem verliest de student een dag van zijn teller van 50 dagen, ongeacht of hij die dag één uur heeft gewerkt of acht. Vanaf 2017 zal het exact aantal gepresteerde uren doorgegeven worden en enkel dat aantal wordt van de teller gehaald. Zo kan de student dus eventueel meer dan 50 dagen werken. Dit biedt meer mogelijkheden voor de werkgever én de student.

Verandert er nog iets?

Ja, vanaf 2017 moet u dus de uren van de student aangeven via Dimona. Waar u vroeger een aantal dagen reserveerde, doet u dit in de toekomst met een aantal uren.
De RSZ is druk in de weer om de Dimona-applicatie hieraan aan te passen. Hierdoor is het sinds midden september niet meer mogelijk om reservaties te doen voor 2017. Had u dit vóór die datum al gedaan? Dan werden deze aangiften door de RSZ geannuleerd of geweigerd.
Tip
Meld uw studenten opnieuw aan in Dimona voor 2017 en ditmaal in uren. Dit zal terug mogelijk zijn vanaf december 2016. Bent u Acerta klant? Dan gaan wij voor u na over welke studenten het gaat. U krijgt hierover nog een brief van ons.

Praktische richtlijnen

  • U kan enkel een volledig aantal uren aangeven en een begonnen uur telt als een gepresteerd uur. Laat u een student anderhalf uur werken? Geef dan twee uren aan in Dimona.
  • Meld uw studenten tijdig aan in Dimona, dit wil zeggen voordat ze beginnen te werken bij u. Bij een laattijdige aangifte zal de RSZ automatisch de gewone bijdragen aanrekenen, wat u duur zal komen te staan.
  • Geeft u meer uren aan in Dimona dan er effectief worden gepresteerd? Dan zal op basis van uw DmfA-aangifte het teveel aan uren terug worden toegevoegd aan het contingent van de student.
  • Houdt u de student langer in dienst? Enkel de uren die het contingent overschrijden, worden onderworpen aan gewone bijdragen.

bron : Acerta