Wij staan verscheidene klanten bij hun aanvraag tot erkenning van een elektronisch platform. Onderstaand laten wij u de procedure. Neem gerust vrijblijvend met ons kantoor contact op indien u een erkenning wenst te doen :

 1. Waarom de erkenning aanvragen?

  Een nieuwe belastingregeling biedt de mogelijkheid aan elektronische platformen om een erkenning te vragen. Die erkenning maakt het mogelijk dat particulieren die hun diensten in het kader van de deeleconomie aanbieden via een erkend platform, van een gunstig belastingstelsel kunnen genieten.
  Terug

 2. Vanaf wanneer is de nieuwe belastingregeling van toepassing?

  In januari 2017 zijn de reglementaire bepalingen genomen die toelaten de platformen te erkennen.
  Het nieuwe belastingregime betreft enkel de inkomsten betaald door de platformen vanaf de datum van hun erkenning (die ten vroegste in 2017 zal worden toegekend).
  Dat betekent dat de personen die inkomsten verkrijgen via de erkende platformen, deze inkomsten voor de eerste keer in hun aangifte van het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) zullen moeten vermelden in de daartoe bestemde rubriek.
  Terug

 3. Hoe de erkenning aanvragen?

  Vul het  aanvraagformulier (PDF, 386.08 KB) in, en verstuur het ondertekende formulier evenals de bijlagen per mail of per post (zie lijst van bijlagen en coördinaten op pagina 2 van het formulier).
  Terug

 4. Welke zijn voor de elektronische platformen de te vervullen voorwaarden om de erkenning te verkrijgen?

  • Het platform is ingericht binnen een vennootschap of een VZW die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of met de wetgeving van een staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen.
  • De maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer van de vennootschap of de VZW is gevestigd in de Europese Economische Ruimte of in een staat waarmee België door een internationaal akkoord is verbonden waardoor de ondernemingen in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen.
  • De vennootschap of de VZW is voor die werkzaamheid, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van een handels- of ambachtonderneming, of ingeschreven in het handelsregister overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen, waar de vennootschap of de VZW is gevestigd.
  • De vennootschap of de VZW beschikt over een door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekend ondernemingsnummer dat geldt als btw identificatienummer en de letters BE bevat, of beschikt, bij gebrek aan het voormelde ondernemingsnummer, voor zover het bestaat, over een identificatienummer btw-doeleinden in de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de staat waarvan de ondernemingen ingevolge een internationaal akkoord in België op dezelfde manier moeten worden behandeld als Belgische ondernemingen, waar ze is gevestigd.

  Terug

 5. Welke zijn de voorwaarden die moeten worden vervuld door de bestuurders, zaakvoerders en de personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de VZW te verbinden, om de erkenning te verkrijgen?

  • Ze mogen geen personen zijn aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 of gelijkaardige bepalingen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • Ze mogen niet in staat van faillissement verkeren, tenzij in geval van verschoonbaarheid of rehabilitatie, noch het voorwerp zijn van een procedure tot faillietverklaring of analoge procedures van buitenlands recht.