Aangezien lonen maandelijks worden uitbetaald, is het logisch dat de consument 30 dagen de tijd krijgt om aan hem gerichte facturen te betalen.

In de praktijk is die termijn echter aanzienlijk korter door de tijd die de ondernemingen nodig hebben om te factureren. De consument ziet bijna dagelijks hoe groot de verstreken tijd is tussen het moment waarop hij een factuur ontvangt en de datum die op het document staat.

Op poststukken staat echter geen datum meer, dus staat de consument machteloos. Hoe kan hij immers bewijzen dat het stuk dat hij ontving, te laat werd verzonden?

Om dat probleem op te lossen, stelt de CD&V voor om te verplichten dat een factuur wordt verzonden binnen de drie werkdagen die volgen op de datum die op de brief staat.
Lees meer