Indieningstermijnen voor de fiches en attesten ?

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiche 281.63: ten laatste op 1 maart 2020
  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.00, 281.79, 281.84, 281.87 en 281.88: ten laatste op 31 maart 2020
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2020
  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2020

https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/bow-en-validatie-module-2019-…/6783?lng=nl