Sinds 1 juli 2017 moeten freelancejournalisten factureren met 6% btw aan grote Vlaamse uitgevers als Mediahuis, De Persgroep, Roularta en Mediafin en aan het Belgische persbureau Belga News Agency. Dit hebben de uitgevers in kaderovereenkomsten beslist om hun administratie te vereenvoudigen.
Wat betekent dit concreet?

  • Freelancers zullen hun ondernemingsnummer moeten activeren als btw-nummer;
  • Voor opdrachten schrijven ze van nu af aan facturen uit in plaats van ereloonnota’s;
  • Op een factuur rekenen ze 6% btw aan, die daarna doorgestort wordt via de btw-aangifte;
  • Freelancejournalisten kunnen vanaf nu de btw aftrekken die ze zelf betaalden voor professionele uitgaven;
  • Extra administratief werk: freelancers dienen een complete btw-boekhouding bij te houden.

Verdient de freelancejournalist minder dan 25.000 euro per jaar?
Dan verandert er in principe niets. Freelancers die een jaaromzet draaien van maximaal 25.000 euro kunnen opteren voor de kleine ondernemingsregeling, en zijn zo alsnog vrijgesteld van btw.

Vergoedingen worden fiftyfifty opgesplitst in baten en auteursrechten

Voortaan kunnen journalisten de helft van hun inkomsten aangeven als auteursrechten. Er is met andere woorden eindelijk duidelijkheid over de verdeelsleutel loon-rechten, iets wat in het verleden vaak discussie opriep tussen uitgevers, freelancers en de overheid. Op auteursrechten betaalt een journalist slechts 15% belastingen, terwijl dat op loon heel wat ongunstiger is.
Wat betekent dit concreet?

  • Niet langer juridische onzekerheid omtrent het fiscaal statuut van de freelancer;
  • Inkomsten liggen vast: de belastingadministratie kan vergoedingen verworven uit auteursrechten later niet meer herkwalificeren in loon;
  • Sinds 1 juli 2017 zien de contracten er een tikkeltje anders uit: voor sommige freelancers kan de vernieuwing van hun contract voordeliger uitkomen.

Invloed op de sociale bijdragen

De wijzigingen kunnen er wel voor zorgen dat de freelancejournalist meer sociale bijdragen betaalt. Vroeger hoefde hij als freelancer in hoofdberoep enkel het wettelijk minimum te betalen, op voorwaarde dat zijn roerend inkomen (auteursrechten) niet hoger lag dan € 58.720. Bleek dat meer, dan betaalde hij sociale bijdragen op het verschil. Nu worden ze ook deels berekend op zijn beroepsinkomen (baten).
Bel ons op 0483/432322 of mail ons Christophe@fiscotax.be. wij kunnen u begeleiden bij uw dossier van a tot z tegen betaalbare prijzen.