Als u een zaak uitbaat waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of als u als traiteur regelmatig cateringdiensten verricht, dan moet u met een geregistreerde kassa werken. Die houdt alle bewerkingen bij die in de kassa worden ingevoerd. Met de invoering van het geregistreerde-kassasysteem (GKS) wil de overheid fraude en zwartwerk tegengaan.

Een geregistreerde-kassasysteem bestaat uit

  • een kassa,
  • een controlemodule (black box)
  • een gepersonaliseerde kaart, de Vat Signing Card (VSC) of gewoon de ‘smartcard’.

Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card.

Voorwaarden

Het gebruik van de geregistreerde kassa is verplicht voor iedereen die maaltijden aanbiedt (restaurant- of cateringdiensten) voor verbruik ter plaatse. De regeling is dus niet van toepassing op horecazaken waar de klanten maaltijden of bereidingen alleen maar komen afhalen en niet ter plaatse consumeren.
In de praktijk gaat het meestal om horecazaken met een verbruikszaal, zoals ijssalons, frituren, broodjeszaken, bakkerijen met een verbruikszaal waar mensen ter plaatse kunnen eten …
Bovendien moet uw omzet uit deze maaltijden (restaurant- of cateringdiensten) die ter plaatse worden verbruikt, meer dan 25.000 euro (exclusief btw) bedragen. U baseert zich daarvoor op uw omzetgegevens van het kalenderjaar 2015 of, als het om een nieuwe zaak gaat, op de omzetprognose in uw businessplan.

Procedure

Als u onder de GKS-verplichting valt, dan werkt u normaal gezien al sinds 1 januari 2016 met uw geregistreerde kassa. Als u door de schrapping van de 10%-regel door de instelling van de nieuwe grens voor het eerst onder de GKS-verplichting valt,

  • moet u ten laatste op 30 juni 2016 de levering van een kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben
  • moet uw GKS ten laatste op 31 december 2016 actief zijn. U moet dus tijdig de VSC (VAT signing card) aanvragen om een activatie door de verdeler mogelijk te maken voor die datum.

Als u niet onder de GKS-verplichting valt, hebt u de keuze.

  • U werkt met een geregistreerde kassa en profiteert van de begeleidende maatregelen die daaraan verbonden zijn, zoals de doelgroepvermindering bij het gebruik van de aanwezigheidsregistratie.
  • U werkt niet met een GKS en werkt met btw-bonnetjes, zoals voorheen.

Via de registratiemodule (externe website) kunt u nog altijd voldoen aan de registratieverplichtingen voor de geregistreerde kassasystemen. De toepassing is toegankelijk voor zowel horeca-uitbaters als producenten, invoerders en/of verdelers van GKS-onderdelen.
Als horeca-uitbater kunt u in de toepassing op elk moment:

  • de contactgegevens van uw onderneming registreren
  • de vestigingen registreren waar u met een GKS werkt
  • de GKS-onderdelen registreren en koppelen.

De hulpgids (externe website) loodst u stap voor stap door uw registratie.
 
bron : http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/vergunningen-en-regelgeving/geregistreerde-kassasysteem-de-horeca