Loading...

Together we build : erkenning als lid van het Instituut van accountants en belastingconsulenten

Erkenning van de heer Christophe Meesters en Fiscotax bv bvba als lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, afgekort IAB. Drie grondslagen maken onze sterkte uit en maken ons tot wie we zijn, onderscheiden ons en maken ons beroep tot heel wat meer dan louter een overdracht van kennis: 1. een dynamische bundeling van knowhow en inzicht 2. een passie voor uitmuntendheid 3. een duurzame en naaste begeleiding.

2016

Erkend extern onafhankelijk bestuurder IAB

De heer Christophe Meesters behaalde zijn erkenning als extern erkend bestuurder door het IAB. Het certificaat voor de uitoefening van het mandaat van onafhankelijk bestuurder levert een bijkomende waarborg dat de houders ervan over voldoende bagage beschikken om een mandaat van onafhankelijk bestuurder behoorlijk uit te oefenen. Deugdelijk bestuur gaat over de structuren en processen die er voor zorgen dat ondernemingen op een goede en transparante wijze worden bestuurd. Hoewel het merendeel van de kmo-bedrijfsleiders ondertussen over de Code Buysse hebben gehoord en ze die als een meerwaarde zien, kampen veel bedrijfsleiders nog met vragen waarom zij zelf zouden investeren in corporate governance en hoe ze dit kunnen aanpakken. Fiscotax kan u hiermee bijstaan.

2017

erkenning van de heer Christophe Meesters als insolventie-expert

Met de invoering van Boek XX Insolventie van ondernemingen in het WER introduceert de wetgever een (ver)nieuw(d) insolventierecht. Hiermee tracht men het insolventierecht te moderniseren en te stroomlijnen. Insolventie komt steeds vaker voor en wordt steeds complexer. Daarbij speelt niet alleen de internationalisering van insolventieprocedures een rol, maar ook de scherpere confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken.

2018

aanstelling van de heer Christophe Meeters als co-curator

De heer Christophe Meesters werd aangesteld als co-curator door de Rechtbank van Koophandel

2018

Aanstelling als lid van de CFE Tax Advisors Europe

The CFE brings together 30 national organisations from 24 European Member States representing more than 200,000 tax advisers. The Members of the CFE are professional organisations established in European Member States whose members largely consist of independent tax advisers.

2018

...

Wat brengt de toekomst.

2019