2018 2020
Nieuw basistarief 29% 25%
Nieuw verlaagd tarief voor KMO (voor deel belastbare grondslag 100.000 EUR én onder art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn) 20% 20%
Nieuwe crisisbijdrage 2% 0%

Tevens worden er een aantal verrichtingen fiscaal gestimuleerd. Eerstdaags zetten wij deze voor u uitgebreid in een aantal artikel neer op onze website en via social media.