Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen:

  • Aftrekbaarheid van autokosten: ook in de personenbelasting worden autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot zoals voor vennootschappen i.p.v. het huidige 75%. Daardoor worden milieuvriendelijke wagens ook voor zelfstandigen fiscaal voordeliger of duurder uiteraard (minder dan 75% bij hogere co² waarden…)
  • Stopzettingsregime: in de personenbelasting daalt de belasting op stopzettingsmeerwaarden.
  • Kostenforfait zoals voor werknemers: om eenmanszaken te ondersteunen wordt voor zelfstandigen een kostenforfait ingevoerd dat gelijk is aan dat van werknemers.
  • Investeringsaftrek: ook voor zelfstandigen stijgt de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20% zoals hierboven reeds aangehaald.