Heeft u een rekening-courant in uw nadeel t.t.z. u heeft geld geleend van uw vennootschap of opgebouwd via voordelen alle aard waaronder gebruik bedrijfswagen, bewoning en andere. De rente bedraagt voor Aj2017 bedraagt 9,27 %
Heeft u een rekening-courant in uw vennootschap ? Neem contact op met ons op het nummer 03/246.00.70 of stuur ons een mail op info@fiscotax.be. Wij kunnen u een overzicht bezorgen van de mogelijk oplossingen teneinde deze rekening-courant weg te werken.

 IJ 2016 AJ 2017 IJ 2015 AJ 2016
niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) – voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant  9,27%  8,16%
niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren  0,06%  0,09%
andere niet-hypothecaire leningen  0,13%  0,20%
hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering  1,65%  2,47%
andere hypothecaire leningen  1,78%  2,41%