Nu de belastingaangifte 2017, aanslagjaar 2016 vorige week in het Belgisch Staatsblad verschenen is, raakt alles in een stroomversnelling. Over een kleine maand, op 25 april 2017, zal de minister van Financien meer uitleg geven over de nieuwe formulieren. Hij zal het onder meer ook hebben over de termijnen.

  • Personenbelasting (PB) TOW Mandataris: donderdag 26 oktober 2017
  • Vennootschapsbelasting (Ven.B)  Biztax: woensdag 27 september 2017
  • Rechtspersonenbelasting (RPB) Biztax: woensdag 27 september 2017
  • Belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI/Ven.) Biztax: woensdag 27 september 2017

Tax-on-web wordt op 27 april 2017 geopend. De niet-inwoners moeten echter wachten tot 14 september 2017. Vennootschappen kunnen pas vanaf 1 juni 2017 hun vennootschapsbelasting indienen.

Onder voorbehoud

Deze termijnen delen we onder voorbehoud mee met het oog op de interne organisatie van uw kantoor, opdat u en uw medewerkers met een gerust hart kunnen genieten van de vakantie.
Hou er wel rekening mee dat deze data nog niet definitief zijn. De minister van Financiën Johan Van Overtveldt moet ze immers nog bevestigen.
Wordt zeker nog vervolgd!
bron : IAB