Alles wat u wilt weten over de groepsverzekering of IPT…

Als bedrijfsleider, vrije beroeper of zelfstandige manager werkt u tegenwoordig vaak vanuit een vennootschapsstructuur. Uw fiscalist, boekhouder of accountant heeft dit aangeraden. Een van de doorslaggevende argumenten waarop hun advies is gebaseerd luidt ‘dat via een vennootschap op een zeer interessante manier aan pensioenopbouw kan gedaan worden’. Maar hoe begin je op een optimale manier aan die pensioenopbouw ?
De charme van pensioentoezeggingen komt er kort samengevat op neer dat een deel van de bruto ondernemingsmarge via een pensioenvoorziening integraal in mindering wordt gebracht van de vennootschapswinst. Die centen worden in een pensioenvehikel geparkeerd en de kapitalen worden later op pensioenleeftijd uitgekeerd aan 16,5 % of 10 %.
U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo uw aanvullend pensioen financieren. Een IPT is een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen. De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.

De voordelen

  • De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap.
  • U blijft altijd eigenaar van uw contract, ook in geval van faillissement of ontslag.
  • Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de door u aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves.
  • Kies een formule op maat: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra bescherming voor uw gezin,…
  • U kunt via een polisvoorschot een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

Voorbeeld

Dirk is 35 jaar en heeft een inkomen van 36.000 euro per jaar.
Als Dirk kiest voor de ideale combinatie van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap, ziet zijn pensioenspaarplan er zo uit:

Premie per jaar (€) Eindkapitaal op 65 jaar (€)*
VAPZ Bruto te betalen premie
Besparing sociale bijdragen
Besparing belastingen
Netto premie
2.941,20
-632,36
-1.154,42
1.154,42
108.338,40
IPT Bruto te betalen premie
besparingen vennootschaps-belasting (30%)
Netto premie
2.109,31
-632,79
1.476,52
71.763,10
Totaal Bruto te betalen premie
Netto premie
5.050,51
2.630,94
180.101,50

* De projectie van het eindkapitaal is opgebouwd rekening houdend met toekomstige en constante premiebetaling van de opgegeven premie, inclusief gewaarborgd rendement maar exclusief eventuele winstdeelname.