Sinds midden juni kan een rechtbank van koophandel op verzoek van een belanghebbende of van het parket een vennootschap laten ontbinden als die haar jaarrekening niet tijdig heeft ingediend.

 Dat meldt het instituut van accountants en belastingconsulenten (IAB). De regel past in een nieuwe wet over de ontbinding van vennootschappen en hun continuïteit.
In theorie moet een bedrijf zijn jaarrekening binnen 30 dagen na goedkeuring en ten laatste binnen zeven maanden na afsluiting van zijn boekjaar neerleggen bij de Nationale Bank. Als die termijn niet wordt gerespecteerd, moet het betrokken bedrijf een boete betalen aan de Nationale Bank.
Daarbovenop kan een ‘belanghebbende’ – een concurrent bijvoorbeeld – of het openbaar ministerie voortaan een verzoek tot ontbinding indienen. Na de indiening van dat verzoek heeft een vennootschap drie maanden de tijd om de situatie te regulariseren. Na afloop van die termijn spreekt de rechtbank zich definitief uit.
Vroeger kon men een dergelijke ontbindingsprocedure pas na drie jaar opstarten, nu kan dat na amper één laattijdige neerlegging van een jaarrekening.
Het IAB roept ondernemers op de deadline van eind juli niet uit het oog te verliezen. Anders dreigen ze in een ongewilde ontbindingsprocedure te belanden.

 
bron : de tijd