Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 
  • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten
    • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben
      of
    • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro