Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De aanvraag moet gebeuren:

  • vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
  • vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De maatregel geldt niet voor al betaalde bijdragen.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden.

Meer informatie kan je bekomen bij je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Wettelijke drempels in hoofdberoep 
InkomensdrempelsKwartaalbijdrage
< € 13.993,78€ 739,05
< € 17.631,06€ 931,15
< € 22.213,74€ 1.173,18
< € 27.987,56€ 1.478,11
< € 39.580,39€ 2.090,36
< € 55975,11€ 2.956,22
Wettelijke drempels meewerkende partner
InkomensdrempelsKwartaalbijdrage
< € 6.147,47€ 324,67

Meer informatie kan je bekomen bij je socialeverzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail of bel naar RSVZ:

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail of bel naar RSVZ:

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

#ITAA #IAB #IEC #COVID-19 #corona #fiscotax #zelfstandigen #werkgevers #horeca