De fiscus lijkt een systematische campagne te voeren tegen management­vennootschappen die een ‘te ruime’ marge nemen op de managementvergoe­ding. De fiscus kan dan de aftrek van de vergoeding bij de werkvennootschap weigeren, al dan niet op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Hij hanteert ook nog andere aanvalsroutes, bij de managementvennootschap zelf. Het Gentse hof van beroep fluit de fiscus nu echter terug. Een vennoot­schap mag (evident) winst maken. En een (ogenschijnlijke) wanverhouding tussen de aangerekende vergoedingen en de kostprijs (de bezoldiging die de managementvennootschap zelf betaalt aan haar bestuurder) wil op zich nog niets zeggen (Gent 20 juni 2017).

Voor vragen en andere zaken, u kan ons bereiken op info@fiscotax.be of per telefoon op 03/246.00.70.