Sinds 2003 worden de identificatiegegevens van alle ondernemingen verzameld in een centrale gegevensbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook uw onderneming zit in die databank.
Veel informatie in de databank is openbaar en dus voor iedereen zichtbaar. Andere gegevens zijn dan weer alleen toegankelijk voor bepaalde soorten gebruikers zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties.
Voordelen van de KBO
Juiste en up-to-date informatie in de KBO zorgt voor een positief imago van uw onderneming en voor een vereenvoudiging van heel wat administratieve stappen.
Als bedrijfsleider weet u welke impact een verkeerd adres of een slechte omschrijving van uw activiteiten op uw potentiële klanten kan hebben. U bent er zich ook van bewust dat heel wat administratieve rompslomp gemakkelijk kan worden vermeden met actuele boekhoudkundige, fiscale of sociale gegevens.
Actuele gegevens: eenvoudig en gratis met My Enterprise
Om het raadplegen en updaten van gegevens te vergemakkelijken, heeft de KBO een nieuwe toepassing geïntroduceerd: My Enterprise.
Deze applicatie biedt u directe, eenvoudige en gebruiksvriendelijke toegang tot uw KBO-gegevens. Dit betekent dat u zelf veilig, overal, 24 u/24 én gratis uw data kunt beheren.
En als u deze verrichting liever aan uw boekhouder overlaat, ook dat is mogelijk!
Nuttige informatie
Ontdek de My Enterprise-toepassing op www.myenterprise.be en actualiseer uw gegevens indien nodig.
Meer informatie vindt u op onze website of bij het Contact Center van de FOD Economie (tel. 0800 120 33).
Met vriendelijke groeten,
Het KBO-team
——
My Enterprise : pour vous aider à donner une image correcte de votre entreprise
Depuis 2003, les données d’identification de toutes les entreprises sont rassemblées dans une même  base de données centrale, la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Votre entreprise y est donc reprise.
Bon nombre des informations figurant dans cette base de données sont publiques. Elles sont donc visibles de tous. D’autres sont accessibles à certains types d’utilisateurs, comme les autorités publiques par exemple.
Avantages de la BCE
Des informations exactes et à jour dans la BCE donnent une image positive de votre entreprise et vous simplifient bien des démarches.
Comme chef d’entreprise, vous êtes conscient de l’impact que pourraient avoir sur vos clients potentiels une adresse erronée ou une mauvaise définition de vos activités. Vous savez aussi que bien des tracasseries administratives pourraient être aisément évitées avec des données comptables, fiscales ou sociales à jour…
Tenir ses données à jour : simple et gratuit avec My Enterprise
Pour faciliter la consultation et la mise à jour des données, la BCE a mis en place une application : My Enterprise.
Grâce à elle, vous avez un accès direct, simple et convivial aux données de la BCE concernant votre entreprise. Ainsi, vous pouvez les gérer vous-même, en toute sécurité, partout, 24h/24 et ce, gratuitement.
Et si vous préférez confier cette opération à votre comptable, c’est également possible !
Informations utiles
Découvrez l’application My Enterprise sur www.myenterprise.be et mettez vos données à jour si cela s’avère nécessaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site web ou auprès du Contact Center du SPF Economie (0800 120 33).
Cordialement,
L’équipe de la BCE