Via volgende link kan u de nieuwe neerleggingsformulieren raadplegen.
Artikel 15 Wetboek Vennootschappen bepaalt of u groot, klein of een microvennootschap bent. Belangrijk hierbij zijn de consortiums en de verbonden ondernemingen. Ik kom in een apart artikel terug op deze wetgeving. Artikel 15 heeft wel wat om handen, zo kan u voor het wetboek vennootschappen klein zijn (W.Venn),  maar voor de fiscus toch groot (WIB 1992).
Vanaf 01/01/2016 bestaat deze (neerleggingsformulier) uit 4 delen.
Kort weergegeven ;
1.Identifciatieformulier
2. Volledige lijst van bestuurders, zaakvoerders, accountant/bedrijfsrevisor, .. die optreedt voor de vennootschap ingevolge een wettelijke opdracht
3. de jaarrekening -> balans, resultatenrekening, tabel met resultaatverwerking (!!), toelichting
!! : let op de nieuwe formulering : niet-recurrente bedrijfsopbrengsten / kosten (76a & 76 b, 66a & 66b), deze dienen  dubbel geteld/voorgesteld te worden in de jaarrekening. Er werd een nieuw begrip gegeven aan de omschrijving brutomarge voor de kleine & micro-onderneming (!!!!) = de rekening 70t.e.m. 74 + 76a – 60 -61 in code 9900, in code 76a vermeld u terug het bedrag van 76a (deze wordt dus 2 maal gebruikt).
4. andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten. Deze (punt 4) mogen LATER neergelegd worden dan in punt 3 vermelde jaarrekening,  u tikt dan wel de ‘kosten af’ als voor een verbeterde neerlegging neerleggingsformulier.
punt 4 omvat :

  • inlichtingen omtrent deelnemingen
  • aandeelhouderstructuur
  • de sociale balans (deze werd uit de jaarrekening gelicht).
  • ….

Als klant van ons kantoor hoeft u niets te doen. Fiscotax bv bvba is steeds mee met de recente wetswijzigingen en inmiddels werd ons kantoor al intern opgeleid om deze wijzigingen voor de boekjaren 01/01/2016 te implementeren.
Voor verdere informatie kan u ons bereiken op het nummer 03/246.00.70 of per mail op info@fiscotax.be
link bron