Tarieven voor vennootschappen 2020

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL of PDF
  • de begindatum van de jaarrekening
    het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (WVV, art. 3:13)

Tarieven 2020

 VOLVKTMIC
XBRL305,6072,5054,50
PDF362,10128,80111,00
Verbeterde neerlegging69,1069,1044,00

Samenstelling van de tarieven voor 2020

De samenstelling van de tarieven voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Historiek van de neerleggingskosten

De historiek van de neerleggingskosten voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.