Nieuw advies 2019/09
Boekhoudplichtige onderneming
Nouvel avis 2019/09
Entreprises soumises à l’obligation comptable

 

Naar aanleiding van de publicatie van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, die een toename van het aantal boekhoudplichtige ondernemingen met zich meebracht, publiceert de Commissie advies 2019/09 – Boekhoudplichtige onderneming.

Hierin verduidelijkt de Commissie wie aangemerkt wordt als een boekhoudplichtige onderneming zoals gedefinieerd in het WER en vanaf wanneer deze worden onderworpen aan de boekhoudkundige verplichtingen van het WER.

A la suite de la publication de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, impliquant un accroissement des entreprises soumises au droit commun comptable, la Commission publie l’avis CNC 2019/09 – Entreprises soumises à l’obligation comptable.

La Commission y précise quelles entités sont qualifiées d’entreprises soumises à obligation comptable et à partir de quel moment elles doivent se conformer aux obligations comptables du Code de droit économique.

 

Klik hier om het advies te raadplegen
Cliquez ici pour consulter l’avis