De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2019/11 – De vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap: groottecriteria – omzetdefinitie.

In dit advies verduidelijkt de Commissie welke boekhoudplichtige ondernemingen, in functie van hun rechtsvorm en grootte, in aanmerking komen voor de keuze om een vereenvoudigde boekhouding te voeren in plaats van een boekhouding gevoerd volgens de regels van het dubbel boekhouden

 

Klik hier om het advies te raadplegen