De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening. In dit advies wordt uitgelegd hoe vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening verplicht moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België kunnen voldoen aan deze openbaarmakingsverplichting wanneer de aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het uitvoeringsbesluit aangepaste modellen van de enkelvoudige jaarrekening door de Nationale Bank van België nog niet beschikbaar worden gesteld.


La Commission des normes comptable publie l’avis 2020/01 – Dépôt des comptes statutaires à la Banque nationale de Belgique : nouveaux modèles de comptes annuels. Dans cet avis, la Commission explique comment les sociétés, associations et fondations tenues de déposer leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique, peuvent satisfaire à l’obligation de publicité alors que la Banque nationale de Belgique n’a pas encore mis à disposition les modèles de comptes statutaires adaptés au nouveau Code des sociétés et des associations et son arrêté d’exécution.
Klik hier om het advies te raadplegen Cliquez ici pour consulter l’avis