De Commissie publiceert ter publieke consultatie haar ontwerpadvies Afronding van betalingen in euro.

In dit ontwerpadvies buigt de Commissie zich over de boekhoudkundige verwerking van de aangepaste afrondingsregeling die op 1 december 2019 in werking is getreden.

Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie.
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met donderdag 16 januari 2020.

La Commission des normes comptables publie son projet d’avis Arrondissement des paiements en euro.
Dans ce projet d’avis, la Commission clarifie le traitement comptable du régime d’arrondissement modifié qui est entré en vigueur le 1er décembre 2019.

L’avis est publié en consultation publique.
Les réactions et commentaires précieux peuvent être pris en compte pour finaliser l’avis définitif.

Ceux-ci peuvent être envoyés jusqu’au jeudi 16 janvier 2020 inclus.

 

Klik hier om het advies te raadplegen
Cliquez ici pour consulter l’avis

#IAB #ITAA #IEC #legal