Nieuw ontwerpadvies 2019/XX 
Taal van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken Nouveau projet d’avis 2019/XX
Langue des comptes annuels, comptes consolidés et autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique   De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies ter openbare raadpleging: Taal van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken.

Dit advies behandelt het taalgebruik van de door vennootschappen neer te leggen jaarrekening naar aanleiding van de mogelijkheid geboden door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomend vertalingen van de jaarrekening neer te leggen, conform de geldende Europese regelgeving.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met vrijdag 31 januari 2020. La Commission publie un nouveau projet d’avis pour consultation publique, intitulé « Langue des comptes annuels, comptes consolidés et autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique ».

Cet avis traite de l’emploi des langues dans les comptes annuels à déposer par les sociétés, dans le contexte de la possibilité offerte par le nouveau Code des sociétés et des associations de déposer en complément des traductions des comptes annuels, conformément à la réglementation européenne en vigueur.

Les réactions à l’avis peuvent être envoyées jusqu’au vendredi 31 janvier 2020.