Er is al behoorlijk wat gesproken over de mogelijke wijziging van het vennootschapsrecht.
In de wandelgangen horen we vandaag de dag dat de bvba zonder kapitaal een feit zou worden. Inderdaad u kan dus een vennootschap met beperkte aansprakelijk kunnen starten. Doch waar ligt het gevaar op de loer : men zou geen bedrijfsleider meer genoemd worden, maar ondernemer. Gevaar is dus reëel dat u als ondernemer mee failliet kan verklaard worden.
Dat dit niet voor morgen zal zijn, staat vast. Ik wou het u alvast even meegeven.