Vanaf heden spreken we niet meer over de neerlegging jaarrekening maar over het ‘NEERLEGGINGSFORMULIER’. De jaarrekening maakt deel uit van het neerleggingsformulier.
Goed nieuws hierbij is enerzijds een daling van de neerleggingskosten, anderzijds is het niet zichtbaar of de jaarrekening werd neergelegd via het Staatsblad. Jaarlijks worden er een 400.000 jaarrekeningen neergelegd.
De tarieven gaan in voor boekjaren afgesloten vanaf en na 01/01/2016.
De neerleggingen kunnen per 01/04/2017 bij de NBB passeren.
Praktische tip :  HELP, mijn algemene vergadering is op datum van 01/02/2017, jaarrekening dient neergelegd te worden per 01/03/2017 (+30 dagen na algemene vergadering). U heeft dan een probleem. Er is inderdaad een overlap periode. U zult enkel de jaarrekening op PAPIER juist kunnen neerleggen.
Tarieven 2017

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
  • de begindatum van de jaarrekening
    Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
    Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

(KB W. Venn., Art. 178)
Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (W. Venn., art. 101)

XBRL-bestand

Jaarrekeningen onder de vorm van een XBRL-bestand worden geüpload in Filing.
in euro
Volledig model 289,63
Verkort model 68,23
Micromodel 51,23

 

PDF-bestand

Jaarrekeningen onder de vorm van een PDF-bestand worden geüpload in Filing.
in euro
Volledig of ander model 343,23
Verkort model 121,83
Micromodel 104,83

 

Jaarrekening op papier

in euro
Volledig of ander model 349,23
Verkort model 127,73
Micromodel 110,73

 

Verbeterde jaarrekening

Voor het micromodel geldt een verlaagd tarief.
De jaarrekeningen met boekjaren die starten vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
in euro
Volledig, verkort of ander model 65,50
Micromodel 41,70

 

Samenstelling van de tarieven 2017

De samenstelling van de neerleggingstarieven is weergegeven in  de overzichtstabel.*/