Op de rekening van BTW-ontvangsten Brussel (rekening-courant), dus NIET BTW-ontvangsten Mechelen (bijzondere rekening)

U dient uw “gewone” btw betalingen te doen op volgend rekeningnummer
IBAN BE22 679-2003000-47 (BIC PCHQBEBB)  op naam van BTW-ontvangsten Brussel.
Welke mededeling ? U kan deze hier ‘berekenen’ op basis van uw ondernemingsnummer
Gestructureerde mededeling berekenen Vergeet deze niet te vermelden bij uw betaling. U riskeert anders een boete van 50,00 euro of meer.
BTW ontvangsten Brussel
 
Opgelet : indien u dient te betalen aan BTW-ontvangsten MECHELEN ingevolge BTW-achterstanden of ‘op nulzetting’ van uw rekening-courant, betaal deze NIET op de BTW-ontvangsten Brussel. U loopt risico dat u 2 maal dient te betalen !
Het rekeningnummer van BTW-ontvangsten MECHELEN is BE31 6792 0034 9355: dienst btw-ontvangsten Mechelen. U gebruikt dus enkel dit rekeningnummer ingeval van BTW-achterstanden.