Oproep tot kandidaatstelling voor verschillende commissies

Commissie van begeleiding

Het Instituut hecht in het algemeen een groot belang aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door zijn leden en in het bijzonder aan de kwaliteit van de controleverslagen, welke externe accountants opstellen in het kader van de wettelijke opdrachten uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (ontbinding, omzetting, fusie, splitsing enz.).

In het kader daarvan werd binnen het Instituut reeds sinds verschillende jaren de Commissie van begeleiding opgericht, waaraan een deel van de controleverslagen opgesteld door accountants dienen te worden voorgelegd binnen een termijn van 15 dagen na de opstelling ervan. Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de haar toegestuurde controleverslagen en zal – in geval van vastgestelde onvolkomenheden – in een sfeer van begeleiding tussen confraters de kwaliteit van toekomstige verslagen bewaken.

Om het toenemende aantal dossiers te kunnen blijven verwerken, besliste de Raad om deze Commissie opnieuw samen te stellen en uit te breiden, dit tevens omdat deze commissie toekomstmatig binnen het gefusioneerde Instituut onder het vaandel van de kwaliteit zal opgenomen worden.

Draagt u kwaliteit hoog in het vaandel? Heeft u een grondige kennis en/of ervaring inzake de bijzondere controleverslagen? Bent u extern accountant en heeft u een begeleidende ingesteldheid ten opzichte van (jonge) confraters? Dan voelt u zich wellicht aangetrokken uw kandidatuur in te dienen om mee te werken aan de verdere uitbouw van deze belangrijke commissie. Stel u dan uiterlijk voor 24 augustus 2019 kandidaat!

Dit kan door middel van een mail met uw CV te richten aan de heer Ivan Meganck  (ivan.meganck@itaa.be).

Commissie (inter)nationale normen

Zoals u allen weet worden er zowel op nationaal, Europees maar ook wereldvlak heel wat normeringen uitgebracht en uiteschreven. Ieder van deze normen is niet altijd zo duidelijk of begrijpbaar en zeker niet altijd toepasbaar. Het Instituut maakt er dan ook al jaren werk van om in de mate van het mogelijk toelichtingen te verschaffen bij dergelijk normen teneinde u als lid bij te staan om deze te implementeren, maar maakt er tevens ook werk van om de verdediging van zijn leden ten aanzien van nieuwe normen op te nemen.

In dit kader werd binnen het Instituut reeds sinds het vorige mandaat een werkgroep ‘Normen’ opgezet. Gezien het toenemende belangrijk van deze normen en de werking errond, besliste de Raad om een Commissie hiervoor op te richten. Tevens zal deze commissie, via de verkozen vertegenwoordiger van het Instituut binnen de CBN, instaan voor analyse van de verschillende adviezen van de CBN. Ook binnen het gefusioneerde Instituut (ITAA) zal deze commissie blijven verder werken. Uw aanstelling binnen deze commissie zal bijgevolg lopen tot juni 2023.

Interesse in het bouwen aan de toekomst van onze beroepen? Interesse in internationale normering?

Aarzel dan niet en stel u uiterlijk voor 24 augustus 2019 alsnog kandidaat om deel uit te maken van deze commissie. Dit kan door middel van een mail met uw CV te richten aan de heer Ivan Meganck (ivan.meganck@itaa.be).

Commissie AWW (antiwitwaswetgeving)

Binnen de schoot van het Instituut werd een commissie antiwitwassen opgericht om te voldoen aan onze internationale verplichtingen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

In het kader van haar werkzaamheden is deze commissie op zoek naar leden die willen meewerken aan het toezicht bij en de begeleiding van de confraters op de naleving van de anti-witwaswetgeving. De kandidaten zullen voor een mandaat van vier jaar aangesteld worden en dienen aldus bereid te zijn dit engagement verder op te nemen bij het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) in het kader van de commissie kwaliteitstoetsing. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de leden van deze Commissie op korte termijn met de confraters van de andere commissies binnen de economische beroepen nauw zullen samenwerken.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk voor 24 augustus 2019 uw kandidatuur en motivatie via mail naar de heer Ivan Meganck (ivan.meganck@itaa.be).

Stagecommissie

Wenst u mee te timmeren aan de weg voor de toekomst? Wilt u meehelpen aan de vorming van onze toekomstige confraters? En de uitbouw van de nieuwe instroom binnen het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (ITAA)? Het nieuwe traject dient immers tegen ten laatste 1 januari 2020 op punt te staan, stel u dus zeker kandidaat als lid van de stagecommissie ITAA.

Het nieuwe KB stage is in finale uitwerking bij de betrokken kabinetten, de HREB, Raad van State en Gegevenschermingauthoriteit. Maar we willen zeker niet achter het net vissen en tijdig klaar zijn met de organisatie rond dit nieuwe KB en de nieuwe instroom naar het Instituut. Daarom hebben we mensen zoals u nodig, die, ondanks de automatisering van het toelatingsexamen, tussentijdseproef en bekwaamheidsexamen, toch willen meewerken aan de vorming en toekomst van de accountant / belastingadviseur van morgen.

De leden van de Stagecommissie worden door de Raad van het ITAA benoemd voor een termijn van  drie jaar. De uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd maar worden verzocht alsnog te kandideren (net zoals voor alle andere commissies het geval is). U kan uw kandidatuur (met CV en motivering) via mail versturen naar de heer Ivan Meganck via (ivan.meganck@itaa.be)  en dit graag voor 24 augustus 2019.

 

bron : itaa.be