Het verhuren van onroerend goed dat beroepsmatig gebruikt wordt door een btw-plichtige huurder, zal volgens het zomerakkoord van de regering Michel vanaf 2018 optioneel onderworpen kunnen worden aan btw. Voor de btw-plichtige huurder is die btw dan principieel aftrekbaar en de verhuurder verkrijgt zo een recht op aftrek van alle btw met betrekking tot het onroerend goed.
Enkel de verhuur van onroerend goed dat door de huurder beroepsmatig gebruikt wordt, zal aan btw onderworpen kunnen worden. Een kantoorruimte huren met btw wordt dus mogelijk.
De verhuur van woningen en/of appartementen die privé gebruikt worden, blijven vrijgesteld van btw.  Voor een woning van de vennootschap die privé wordt gebruikt door de bedrijfsleider wijzigt er dus niets. Alle btw met betrekking tot dat gebouw blijft voor de vennootschap niet aftrekbaar.
Op elke onroerende verhuur waar er nu reeds verplicht btw aangerekend moet worden, zal dat ook in 2018 zo blijven. De verhuur van de volgende onroerende goederen blijft dus verplicht aan btw onderworpen:

  • de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen;
  • de verhuur van opslagplaatsen en magazijnen;
  • de onroerende financieringshuur of leasing;
  • het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en in soortgelijke inrichtingen;
  • de verhuur van kampeerplaatsen;
  • de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines;
  • de verhuur van safeloketten;
  • de verhuur van onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens en luchthavens.

Wie die optie voor het btw-stelsel precies zal moeten uitoefenen, nl. de verhuurder of de verhuurder en de huurder samen, staat nog niet vast. De toepassingsmodaliteiten moeten nog uitgewerkt worden. We moeten ook afwachten onder welke voorwaarden de btw-administratie een btw-herziening in  het voordeel van de verhuurders zal toestaan voor gebouwen die vroeger zonder btw werden verhuurd en vanaf 2018 met btw onder het nieuwe optiestelsel.
Dit optioneel btw-stelsel zal alleen gelden voor nieuwe huurovereenkomsten gesloten vanaf 2018. Op huurcontracten die nu reeds lopen, zal niet ineens vanaf 2018 btw gerekend kunnen worden. De regularisatie van huurcontracten uit het verleden is dus uitgesloten.
Contacteer ons voor meer informatie en update van uw handelshuurcontract op 03/246.00.70 of per mail christophe@fiscotax.be