Loading...

Businessplan

Het fundament van uw project

Een onderneming leiden is niet louter een kwestie van intuïtie. Een goed draaiende onderneming is gebaseerd op een solide businessplan (of ondernemingsplan). Dit dynamische document is een leidraad voor de opstart van uw project, maar ook erna. Zo weet u op elk moment hoe uw zaak ervoor staat en wat de volgende groeistap is

Wat moet er in uw businessplan staan?

Het businessplan geeft een overzicht van de praktische en financiële haalbaarheid van uw project. Het bevat deze elementen:

  • beschrijving van de ondernemer;
  • voorstelling van de markt;
  • beschrijving van uw producten en/of diensten;
  • taakverdeling tussen uzelf en uw medewerkers;
  • SWOT-analyse;
  • financieel plan.

Waarom een businessplan?

Een goed idee kan het begin zijn van een bloeiende zaak. Voor het zover is, moet u echter nog heel wat hindernissen overwinnen, zoals het schrijven van een businessplan. Deze praktische denkoefening geeft u de kans om uw idee te verwoorden en te toetsen op slaagkansen.
Achteraf hebt u altijd een leidraad waar u op kan terugvallen om uw idee in de juiste richting te sturen, een businessplan is dan ook een dynamisch gegeven, net als uw onderneming.