Loading...

Vermogensplanning

Vermogensplanning staat voor het structureren van uw vermogen; het organiseren en overdragen ervan. Vermogensplanning gaat in de eerste plaats om uw gemoedsrust.

Vermogensplanning omvat in het bijzonder:

 • regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten vennootschap
 • opvolging familiebedrijf
 • fiscale optimalisaties
 • planning van de erfopvolging
 • successieplanning
 • gemodaliseerde schenkingen
 • beheer van uw vermogen via maatschap of stichting
 • een regeling middels huwelijkscontract
 • pensioenplanning

Vermogensplanning is meer dan ooit aan de orde van de dag. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • de angst voor hoge successierechten
 • de stijgende levensverwachting, waardoor regelingen met kinderen bij leven wenselijk worden; hier is controle en/of inkomstenbehoud vaak belangrijk
 • recente wetswijzigingen op het vlak van schenkingsrechten en successierechten creëren heel wat mogelijkheden

Vermogensplanning is geen momentopname, doch een continu en gefaseerd gebeuren.

Wij treden onafhankelijke en neutraal op en hebben geen enkele band met vastgoedmaatschappijen of verzekerings- en bankinstellingen.