1/12/2017 
 socbijdragen.jpg

Op 23 november keurde de ministerraad de invoering van vier bijkomende drempels goed voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen. Die invoering gaat in vanaf 2018, aldus minister van zelfstandigen en kmo’s, Denis Ducarme.
Wanneer een zelfstandige minder inkomsten heeft, kan hij het bedrag van de sociale bijdragen van de zelfstandigen verminderen. Daarvoor moet hij contact opnemen met zijn sociaalzekerheidsfonds. Hij bewijst aan de hand van objectieve elementen dat zijn inkomsten gedaald zijn. Zijn sociale bijdragen worden vervolgens herzien indien ze onder een wettelijk voorziene drempel liggen.
Op dit moment bestaan twee drempels: 13 296,25 euro en 26 592,49 euro. Nu heeft de regering daar nog vier bijkomende inkomensdrempels aan toegevoegd: 16 752,22 euro, 21 106,47 euro, 37 607,47 euro en 53 184,98 euro.
Daarmee wil de federale regering zelfstandigen de kans bieden hun sociale bijdragen aan te passen aan de werkelijke inkomsten, aangezien de te veel betaalde bijdragen sowieso na twee jaar teruggestort worden. “Een zelfstandige kan geconfronteerd worden met een belangrijke investering, het verlies van een belangrijke klant of een vermindering van bestellingen. Dankzij deze maatregel kan hij zijn inkomen verlichten met een sociale bijdrage die later toch opnieuw teruggestort wordt”, zegt minister Ducarme.
Bron: Belga & IAB IAB (www.iec-iab.be)