27/06/2017 – FOD Financiën Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers die in deze vennootschappen investeren. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen. De betrokken vennootschappen moeten bepaalde documenten indienen bij de FOD Financiën. Voor het aanslagjaar 2017 krijgen ze een bijkomend uitstel tot 31 juli 2017
bron : IAB